مدل خودرو
شرایط فروش
قیمت ریال
تاریخ تحویل

فروش فوری
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب

تيبا SX موتور M15 يورو4    
فروش فوري نقدي تيباSX يورو4 ( عيدانه سايپا ) بيمه بدنه رايگان ، تحويل 30 روز پس از پذيرش
248,560,000
تيبا دوگانه سوز SX يورو4    
فروش فوري نقدي تيبا دوگانه سوز SX يورو4 ( عيدانه سايپا ) بيمه بدنه رايگان ، تحويل 30 روز پس از پذيرش
263,560,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب

سايپا 131 SE موتور M13 يورو4    
فروش فوري نقدي سايپا 131 SE يورو4 ( عيدانه سايپا ) بيمه بدنه رايگان ، تحويل 30 روز پس از پذيرش
206,960,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب

سايپا 132 SE موتور M13 يورو4    
فروش فوري نقدي سايپا 132 SE يورو4 ( عيدانه سايپا ) بيمه بدنه رايگان ، تحويل 30 روز پس از پذيرش
205,960,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب

پيكاپ ريچ دوكابين دو ديفرانسيل    
فروش فوري اينترنتي
686,715,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب

سايپا 151SE موتورM13 يورو4    
فروش فوري اينترنتي با بيمه بدنه رايگان
192,000,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب

وانت نيسان تك سوز NE6 يورو4    
فروش فوري اينترنتي
324,610,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب

آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك    
فروش فوري نقدي آريو ELEGANT اتوماتيك ( عيدانه سايپا ) تحويل 30 روز پس از پذيرش
546,360,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب

ساينا EX    
فروش فوري نقدي ساينا EX( عيدانه سايپا ) بيمه بدنه رايگان ، تحويل 30 روز پس از پذيرش
277,760,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب

وانت نيسان دوگانه سوز NE6    
فروش فوري اينترنتي
359,460,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب

تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي    
فروش فوري نقدي تيبا2 EX رينگ فولادي ( عيدانه سايپا ) بيمه بدنه رايگان ، تحويل 30 روز پس از پذيرش
266,460,000

باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
پیش فروش
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب

سايپا 131    
پيش فروش نقدي سايپا 131 ( عيدانه ) ، با بيمه بدنه رايگان ،زمان تحویل : ارديبهشت 96 / سود مشارکت : 25 درصد / سود انصراف : 15 درصد / رنگ , آپشن و مابقی قیمت در زمان دعوتنامه مشخص و از مشتری اخذ می گردد* تحویل ارديبهشت96
60,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب

سايپا 132    
پيش فروش نقدي سايپا 132 ( عيدانه ) ، با بيمه بدنه رايگان ،زمان تحویل : ارديبهشت 96 / سود مشارکت : 25درصد / سود انصراف : 15 درصد / رنگ , آپشن و مابقی قیمت در زمان دعوتنامه مشخص و از مشتری اخذ می گردد* تحویل ارديبهشت96
60,000,000
سايپا 132    
پيش فروش نقدي سايپا 132 ( عيدانه ) ، با بيمه بدنه رايگان ،زمان تحویل : خرداد 96 / سود مشارکت : 25 درصد / سود انصراف : 15 درصد / رنگ , آپشن و مابقی قیمت در زمان دعوتنامه مشخص و از مشتری اخذ می گردد* تحویل خرداد96
60,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب

سايپا 111    
پيش فروش نقدي سايپا 111 ( عيدانه ) ، با بيمه بدنه رايگان ،زمان تحویل : ارديبهشت 96 / سود مشارکت : 25 درصد / سود انصراف : 15 درصد / رنگ , آپشن و مابقی قیمت در زمان دعوتنامه مشخص و از مشتری اخذ می گردد* تحویل ارديبهشت96
60,000,000
سايپا 111    
پيش فروش نقدي سايپا 111 ( عيدانه ) ، با بيمه بدنه رايگان ،زمان تحویل : خرداد 96 / سود مشارکت : 25درصد / سود انصراف : 15 درصد / رنگ , آپشن و مابقی قیمت در زمان دعوتنامه مشخص و از مشتری اخذ می گردد* تحویل خرداد96
60,000,000