باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
فروش فوری اعتباری


نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك فروش فوري اعتباري آريو اتوماتيك تحويل 7 روز پس از پذيرش - سند در رهن است - در اين روش فروش مبلغ ارزش افزوده ( 2/452/000ريال ) به قيمت خودرو اضافه شده و از مشتري اخذ مي گردد . تسهيلات : 20 ميليون تومان ، بازپرداخت 3چك 4ماهه 429,912,500
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك فروش فوري اعتباري آريو اتوماتيك تحويل 7 روز پس از پذيرش - سند در رهن است - در اين روش فروش مبلغ ارزش افزوده ( 10/253/000 ريال ) به قيمت خودرو اضافه شده و از مشتري اخذ مي گردد . تسهيلات : 40 ميليون تومان ، بازپرداخت 6 چك 4 ماهه 237,711,000


فروش فوری


نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك تخفیف فروش فوري نقدي آريو اتوماتيك ، تحويل 7 روز پس از پذيرش 627,460,000

باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
پیش فروش


نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك پيش فروش نقدي آريو اتوماتيك با موعد تحويل هفته چهارم تير 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه تیر97 200,000,000
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك پيش فروش نقدي آريو اتوماتيك با موعد تحويل هفته چهارم شهريور 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه شهریور97 200,000,000
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك پيش فروش نقدي آريو اتوماتيك با موعد تحويل هفته چهارم مرداد 97 بدون امكان صلح / رنگ، آپشن و مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد. / رنگ هاي انتخابي صرفاً به صورت پيشنهادي بوده و رنگ خودرو بر اساس برنامه توليد در زمان دعوتنامه مشخص مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 200,000,000