باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
پیش فروش


نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك پيش فروش نقدي محصولات شركت سايپا ( طرح تابستانه ) در روشهاي پيش فروش رنگهاي انتخابي پيشنهادي بوده و رنگ براساس برنامه توليد در زمان صدور دعوتنامه به مشتري اعلام گرديده و قابل انتخاب است ، مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد تحويل آبان 97 / قيمت غير قطعي ، بدون امكان صلح ، داراي محدوديت كد ملي ،* زمان ارسال دعوتنامه آبان97 300,000,000
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك پيش فروش نقدي محصولات شركت سايپا ( طرح تابستانه ) در روشهاي پيش فروش رنگهاي انتخابي پيشنهادي بوده و رنگ براساس برنامه توليد در زمان صدور دعوتنامه به مشتري اعلام گرديده و قابل انتخاب است ، مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد تحويل مهر 97 // قيمت غير قطعي ، بدون امكان صلح ، داراي محدوديت كد ملي ،* زمان ارسال دعوتنامه مهر97 300,000,000
تمام شد