باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
پیش فروش


نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
تيبا 2 پيش فروش نقدي محصولات شركت سايپا ( طرح تابستانه ) در روشهاي پيش فروش رنگهاي انتخابي پيشنهادي بوده و رنگ براساس برنامه توليد در زمان صدور دعوتنامه به مشتري اعلام گرديده و قابل انتخاب است ، مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد تحويل آبان 97// قيمت غير قطعي ، بدون امكان صلح ، داراي محدوديت كد ملي* زمان ارسال دعوتنامه آبان97 140,000,000
تمام شد
تيبا 2 پيش فروش نقدي محصولات شركت سايپا ( طرح تابستانه ) در روشهاي پيش فروش رنگهاي انتخابي پيشنهادي بوده و رنگ براساس برنامه توليد در زمان صدور دعوتنامه به مشتري اعلام گرديده و قابل انتخاب است ، مابقي قيمت در زمان صدور دعوتنامه مشخص و از مشتري اخذ مي گردد تحويل آذر 97 //قيمت غير قطعي ، بدون امكان صلح ، داراي محدوديت كد ملي* زمان ارسال دعوتنامه آذر97 140,000,000