فروش فوری
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
تيبا SX موتور M15 يورو4 فروش فوري نقدي 30 روزه( مدل 97 ) 255,340,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 فروش فوري نقدي 30 روزه( مدل 97 ) 212,800,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
تيبا2 EX با HVAC دستي فروش فوري نقدي 30 روزه( مدل 97 ) 286,160,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
ساينا EX فروش فوري نقدي 30 روزه( مدل 97 ) 289,000,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
چانگان CS 35 اتوماتيك فروش فوري نقدي 30 روزه( مدل 97 ) 690,570,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0 ESF فروش فوري نقدي 30 روزه( مدل 97 ) 1,041,580,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك فروش فوري نقدي 30 روزه( مدل 97 ) 578,150,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
سايپا 151SE موتورM13 يورو4 فروش فوري نقدي 30 روزه( مدل 97 ) 213,850,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
برليانس H220 تيپ معمولي و رينگ آلومينيومي فروش فوري/ زمان تحويل 30 روز پس از پذيرش - همراه با بسته سه ستاره رايگان 409,000,000
برليانس H220 تيپ معمولي فروش فوري زمان تحويل 30 روز پس از پذيرش با مدل 97 399,000,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
برليانس CROSS گيربكس اتوماتيك - تريم مشكي فروش فوري زمان تحويل 30 روز پس از پذيرش با مدل 97 575,000,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك- آپشنال و مولتي مديا-تريم مشكي فروش فوري نقدي برليانس h320 گيربكس اتوماتيك رنگ نوكمدادي روشن صدفي متاليك تحويل 30روز پس از پذيرش با مدل 96 538,000,000
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك- آپشنال و مولتي مديا-تريم مشكي فروش فوري نقدي برليانس h320 گيربكس اتوماتيك رنگ قرمز صدفي تحويل 30روز پس از پذيرش با مدل 96 538,000,000
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك- آپشنال و مولتي مديا-تريم مشكي فروش فوري نقدي برليانس h320 گيربكس اتوماتيك رنگ نقره اي متاليك تحويل 30روز پس از پذيرش با مدل 96 538,000,000
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك- آپشنال و مولتي مديا-تريم مشكي فروش فوري نقدي برليانس h320 گيربكس اتوماتيك رنگ قهوه اي تحويل 30روز پس از پذيرش با مدل 96 538,000,000
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك- آپشنال و مولتي مديا-تريم مشكي فروش فوري نقدي برليانس h320 گيربكس اتوماتيك رنگ مشكي متاليك تحويل 30روز پس از پذيرش با مدل 96 538,000,000
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك- آپشنال و مولتي مديا-تريم مشكي فروش فوري نقدي برليانس h320 گيربكس اتوماتيك رنگ آبي تيره متاليك تحويل 30روز پس از پذيرش با مدل 96 538,000,000
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك- آپشنال و مولتي مديا-تريم مشكي فروش فوري نقدي برليانس h320 گيربكس اتوماتيك رنگ سفيد تحويل 30روز پس از پذيرش با مدل 96 538,000,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
وانت نيسان دوگانه سوز NE6 فروش فوري اينترنتي تحويل 30 روزه فروش فوري وانت نيسان دوگانه سوز تحويل 30 روزه 378,647,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
تندر 90 با گيربكس پيشرفته JHQ فروش فوري زمان تحويل 30 روز پس از پذيرش - با مدل 96 404,064,000
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
پارس تندر يورو 4 (E2) با سيستم مولتي مديا و گيربكس پيشرفته JHQ فروش فوري زمان تحويل 30 روز پس از پذيرش با مدل 97 423,638,000

باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
پیش فروش اعتباری
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
كليه محصولات سايپا فروش منعطف طرح فروش اتوخدمت ويژه ميلاد (( ويژه محصولات شركت سايپا )) سود مشاركت ، هديه مشاركت ، تسهيلات ، بازپرداخت و نرخ تسهيلات براساس بخشنامه 376817مورخ 96/09/13تخفيف صرفاً شامل فروش هاي نقدي مي باشد . قيمت غير قطعي و در زمان صدور دعوتنامه مشخص و صادر مي گردد .تحويل 8 ماهه* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 از 50,000,000 تا 200,000,000
كليه محصولات سايپا فروش منعطف طرح فروش اتوخدمت ويژه ميلاد (( ويژه محصولات شركت سايپا )) سود مشاركت ، هديه مشاركت ، تسهيلات ، بازپرداخت و نرخ تسهيلات براساس بخشنامه 376817مورخ 96/09/13تخفيف صرفاً شامل فروش هاي نقدي مي باشد . قيمت غير قطعي و در زمان صدور دعوتنامه مشخص و صادر مي گردد .تحويل 4 ماهه* زمان ارسال دعوتنامه فروردین97 از 50,000,000 تا 200,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش اعتباري انواع برليانس H220-MT قيمت روز - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت18%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف15%- مبلغ تسهيلات 150ميليون ريال با بازپرداخت 3چك4ماهه 4%و يا 3چك6ماهه با نرخ7% و يا تسهيلات200ميليون ريالي با بازپرداخت3چك4ماهه 9%ويا3چك6ماهه 12%ويا6چك4ماهه 18%ويا9چك4ماهه 20% به انتخاب مشتري - مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه اسفند96 140,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H320 گيربكس معمولي پيش فروش اعتباري انواع برليانس H320-MT تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- تسهيلات 150ميليون ريالي 3چك4ماهه4% و يا3چك6ماهه7% و يا تسهيلات200ميليون ريالي3چك4ماهه9%ويا3چك6ماهه12%ويا6چك4ماهه18%ويا9چك4ماهه20%وياتسهيلات250ميليون ريالي3چك4ماهه14%ويا3چك6ماهه17%ويا6چك4ماهه21%ويا9چك4ماهه23% به انتخاب مشتري- سود مشاركت 18%- سود انصراف : 15% / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه فروردین97 180,000,000
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري انواع برليانس H320-AT تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- تسهيلات 150ميليون ريالي 3چك4ماهه4% و يا3چك6ماهه7% و يا تسهيلات200ميليون ريالي3چك4ماهه9%ويا3چك6ماهه12%ويا6چك4ماهه18%ويا9چك4ماهه20%وياتسهيلات250ميليون ريالي3چك4ماهه14%ويا3چك6ماهه17%ويا6چك4ماهه21%ويا9چك4ماهه23% به انتخاب مشتري- سود مشاركت 18%- سود انصراف : 15% / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه فروردین97 180,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي پيش فروش اعتباري انواع برليانس H320-MT تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- تسهيلات 150ميليون ريالي 3چك4ماهه4% و يا3چك6ماهه7% و يا تسهيلات200ميليون ريالي3چك4ماهه9%ويا3چك6ماهه12%ويا6چك4ماهه18%ويا9چك4ماهه20%وياتسهيلات250ميليون ريالي3چك4ماهه14%ويا3چك6ماهه17%ويا6چك4ماهه21%ويا9چك4ماهه23% به انتخاب مشتري- سود مشاركت 18%- سود انصراف : 15% / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه اردیبهشت97 180,000,000
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك پيش فروش اعتباري انواع برليانس H320-AT تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- تسهيلات 150ميليون ريالي 3چك4ماهه4% و يا3چك6ماهه7% و يا تسهيلات200ميليون ريالي3چك4ماهه9%ويا3چك6ماهه12%ويا6چك4ماهه18%ويا9چك4ماهه20%وياتسهيلات250ميليون ريالي3چك4ماهه14%ويا3چك6ماهه17%ويا6چك4ماهه21%ويا9چك4ماهه23% به انتخاب مشتري- سود مشاركت 18%- سود انصراف : 15% / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه اردیبهشت97 180,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H330 گيربكس معمولي پيش فروش اعتباري انواع برليانس H330-MT تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- تسهيلات 150ميليون ريالي 3چك4ماهه4% و يا3چك6ماهه7% و يا تسهيلات200ميليون ريالي3چك4ماهه9%ويا3چك6ماهه12%ويا6چك4ماهه18%ويا9چك4ماهه20%وياتسهيلات250ميليون ريالي3چك4ماهه14%ويا3چك6ماهه17%ويا6چك4ماهه21%ويا9چك4ماهه23% به انتخاب مشتري- سود مشاركت 18%- سود انصراف : 15% / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه فروردین97 180,000,000

باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
پیش فروش
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H220 تيپ معمولي پيش فروش عادي برليانس H220-MT همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه اسفند96 150,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H320 گيربكس معمولي پيش فروش عادي برليانس H320-MT همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه اردیبهشت97 170,000,000
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك پيش فروش عادي برليانس H320-AT همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه اردیبهشت97 170,000,000
برليانس H320 گيربكس معمولي پيش فروش عادي برليانس H320-MT همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه فروردین97 170,000,000
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك پيش فروش عادي برليانس H320-AT همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه فروردین97 170,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H330 گيربكس معمولي پيش فروش عادي برليانس H330-MT همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه اردیبهشت97 170,000,000
برليانس H330 گيربكس معمولي پيش فروش عادي برليانس H330-MT همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه فروردین97 170,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
ساندرو E2 معمولي با گيربكس پيشرفته JHQ پيش فروش عادي ساندرو گيربكس معمولي سود مشاركت 15درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 200,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
پارس تندر يورو 4 (E2) با سيستم مولتي مديا پيش فروش پارس تندر سود مشاركت :15 درصد/ سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد ./* زمان ارسال دعوتنامه اسفند96 180,000,000
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
ساندرو گيربكس اتوماتيك E2 پيش فروش ساندرو گيربكس اتوماتيك سود مشاركت 15درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه مرداد97 250,000,000