سربرگ

فروش اینترنتی محصولات سایپا

منوی اصلی  • انتخاب خودرو
  • انتخاب رنگ
  • شرایط فروش
  • ثبت نام
  • انتخاب نمایندگی
  • تأیید اطلاعات
  • مرحله پایانی
  • خرید بیمه بدنه (اختیاری)فروش فوری

 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا SX موتور M15 يورو4     فروش فوري تيبا SX يورو 4 تحويل 15 روز پس از پذيرش ، مجهز به ترمز ABS ، فرمان هيدروليك و داراي استاندارد آلايندگي يورو 4 و 2 ايربگ ( راننده و سرنشين جلو ) 237,100,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131 SE موتور M13 يورو4     فروش فوري سايپا 131SE يورو4 تحويل 15 روز پس از پذيرش ، مجهز به ترمز ABS ، فرمان هيدروليك و داراي استاندارد آلايندگي يورو 4 و 2 ايربگ ( راننده و سرنشين جلو ) 197,200,000  باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.

پیش فروش

 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0     پيش فروش نقدي سراتو سود مشاركت 17% و سود انصراف 15% با قيمت قطعي دي 93 (899000000ريال)در صورت هرگونه افزايش نرخ بيمه و ماليات و ساير عوارض قانوني و دولتي در زمان تحويل برعهده مشتري ميباشد. 2-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل محاسبه و دريافت مي گردد. 3-هديه ويژه شامل بيمه بدنه و امداد يكسااله رايگان* تحویل خرداد94 450,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا     پيش فروش نقدي غير قطعي تيبا با سود مشاركت 25% و سود انصراف 22% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 90,000,000  
تيبا دوگانه سوز     پيش فروش تيبا دوگانه نورزي با سود مشاركت 25% و سود انصراف 22% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 90,000,000  
تيبا دوگانه سوز     پيش فروش تيبا دوگانه نوروزي با سود مشاركت 25% و سود انصراف 22% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل خرداد94 80,000,000  
تيبا     پيش فروش تيبا ويژه نوروز با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 150,000,000  
تيبا     پيش فروش تيبا ويژه نوروز با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 120,000,000  
تيبا دوگانه سوز     پيش فروش تيبا دوگانه سوز ويژه نوروز با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 130,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131     پيش فروش نقدي غير قطعي نوروزي سايپا 131 با سود مشاركت 25% و سود انصراف 22% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 80,000,000  
سايپا 131     پيش فروش سايپا 131 ويژه نوروز با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 130,000,000  
سايپا 131     پيش فروش سايپا 131 ويژه نوروز با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 140,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 132     پيش فروش نقدي غير قطعي نوروزي سايپا 132 با سود مشاركت 25% و سود انصراف 22% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 80,000,000  
سايپا 132     پيش فروش سايپا 132 ويژه نوروز با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 110,000,000  
سايپا 132     پيش فروش سايپا 132 ويژه نوروز با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% و موعد تحويل ارديبهشت 94 . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 120,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 111     پيش فروش نقدي غير قطعي نوروزي سايپا 111 با سود مشاركت 23% و سود انصراف 20% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 90,000,000  
سايپا 111     پيش فروش سايپا 111 ويژه نوروز با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 120,000,000  
سايپا 111     پيش فروش سايپا 111 ويژه نوروز با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 110,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131 پايه گاز سوز     پيش فروش سايپا 131 پايه گاز سوز نوروزي با سود مشاركت 25% و سود انصراف 22% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 80,000,000  
سايپا 131 پايه گاز سوز     پيش فروش سايپا 131 پايه گاز سوز نوروزي با سود مشاركت 25% و سود انصراف 22% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل خرداد94 70,000,000  
سايپا 131 پايه گاز سوز     پيش فروش سايپا 131 پايه گاز سوز ويژه نوروز با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 110,000,000  
سايپا 131 پايه گاز سوز     پيش فروش سايپا 131 پايه گاز سوز ويژه نوروز با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 120,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا 2     پيش فروش نقدي غير قطعي تيبا 2 نوروزي با سود مشاركت 24% و سود انصراف 21% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل خرداد94 100,000,000  
تيبا 2     پيش فروش تيبا 2 ويژه نوروز با سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 170,000,000  
تيبا 2     پيش فروش تيبا 2 ويژه نوروز با سود مشاركت 19% و سود انصراف 16% . تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل ارديبهشت94 140,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H230 تيپ معمولي     پيش فروش نقدي خودروي H230 سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% با قيمت قطعي دي 93 (375000000ريال)در صورت هرگونه افزايش نرخ بيمه و ماليات و ساير عوارض قانوني و دولتي در زمان تحويل برعهده مشتري ميباشد. 2-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل محاسبه و دريافت مي گردد. 3-هديه ويژه شامل بيمه بدنه و امداد يكساله رايگان* تحویل خرداد94 280,000,000  
برليانس H230 تيپ معمولي     پيش فروش نقدي خودروي H230 سود مشاركت 19 % و سود انصراف 16% با قيمت قطعي دي 93 (375000000ريال)در صورت هرگونه افزايش نرخ بيمه و ماليات و ساير عوارض قانوني و دولتي در زمان تحويل برعهده مشتري ميباشد. 2-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل محاسبه و دريافت مي گردد. 3-هديه ويژه شامل بيمه بدنه و امداد يكساله رايگان* تحویل خرداد94 250,000,000  
برليانس H230 تيپ معمولي     پيش فروش نقدي خودروي H230 سود مشاركت 21% و سود انصراف 18% با قيمت قطعي دي 93 (375000000ريال)در صورت هرگونه افزايش نرخ بيمه و ماليات و ساير عوارض قانوني و دولتي در زمان تحويل برعهده مشتري ميباشد. 2-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل محاسبه و دريافت مي گردد. 3-هديه ويژه شامل بيمه بدنه و امداد يكساله رايگان* تحویل تير94 280,000,000  
برليانس H230 تيپ معمولي     پيش فروش نقدي خودروي H230 سود مشاركت 19 % و سود انصراف 16% با قيمت قطعي دي 93 (375000000ريال)در صورت هرگونه افزايش نرخ بيمه و ماليات و ساير عوارض قانوني و دولتي در زمان تحويل برعهده مشتري ميباشد. 2-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل محاسبه و دريافت مي گردد. 3-هديه ويژه شامل بيمه بدنه و امداد يكسااله رايگان* تحویل تير94 250,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي خودرو H320 اتوماتيك ويژه مشتريان نكات مهم : 1-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل براساس قيمت روز شركت محاسبه و دريافت مي گردد..2-سود مشاركت20% و سود انصراف17% مي باشد. 4 -ثبت نامها قابليت دوبار صلح رايگان اختياري را دارند.5-هديه ويژه شامل بيمه بدنه و امداد شبانه روزي 247 يكساله رايگان مي باشد. * تحویل مرداد94 300,000,000