سربرگ

فروش اینترنتی محصولات سایپا

منوی اصلی  • انتخاب خودرو
  • انتخاب رنگ
  • شرایط فروش
  • ثبت نام
  • انتخاب نمایندگی
  • تأیید اطلاعات
  • مرحله پایانی
  • خرید بیمه بدنه (اختیاری)فروش فوری

 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا SX موتور M15 يورو4     فروش فوري اينترنتي تحويال حداكثر 30 روزه 241,830,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131 SE موتور M13 يورو4     فروش فوري اينترنتي تحويل حداكثر 30 روزه 201,220,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131 TL پايه گاز سوز     فروش فوري تحويل حداكثر 30 روزه 210,950,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 151TL يورو4     فروش فوري اينترنتي 171,690,000  باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.

پیش فروش

 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا     فروش اينترنتي فروش اينترنتي با امكان صلح پيش فروش محصولات سايپا با امكان صلح و سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل آبان93 100,000,000  
تيبا     فروش اينترنتي فروش اينترنتي با امكان صلح پيش فروش محصولات سايپا با امكان صلح و سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل مهر93 110,000,000  
تيبا دوگانه سوز     فروش اينترنتي فروش اينترنتي با امكان صلح پيش فروش محصولات سايپا با امكان صلح و سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل آذر93 110,000,000  
تيبا دوگانه سوز     فروش اينترنتي فروش اينترنتي با امكان صلح پيش فروش محصولات سايپا با امكان صلح و سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل آبان93 120,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131     فروش اينترنتي فروش اينترنتي با امكان صلح پيش فروش محصولات سايپا با امكان صلح و سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل دي93 70,000,000  
سايپا 131     فروش اينترنتي فروش اينترنتي با امكان صلح پيش فروش محصولات سايپا با امكان صلح و سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل آذر93 80,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 132     فروش اينترنتي فروش اينترنتي با امكان صلح پيش فروش محصولات سايپا با امكان صلح و سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل آذر93 70,000,000  
سايپا 132     فروش اينترنتي فروش اينترنتي با امكان صلح پيش فروش محصولات سايپا با امكان صلح و سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل آبان93 80,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 111     فروش اينترنتي فروش اينترنتي با امكان صلح پيش فروش محصولات سايپا با امكان صلح و سود مشاركت 19% و سود انصراف 17% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل بهمن93 90,000,000  
سايپا 111     فروش اينترنتي فروش اينترنتي با امكان صلح پيش فروش محصولات سايپا با امكان صلح و سود مشاركت 19% و سود انصراف 17% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل دي93 100,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131 پايه گاز سوز     فروش اينترنتي فروش اينترنتي با امكان صلح پيش فروش محصولات سايپا با امكان صلح و سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل بهمن93 80,000,000  
سايپا 131 پايه گاز سوز     فروش اينترنتي فروش اينترنتي با امكان صلح پيش فروش محصولات سايپا با امكان صلح و سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل دي93 90,000,000