سربرگ

فروش اینترنتی محصولات سایپا

منوی اصلی  • انتخاب خودرو
  • انتخاب رنگ
  • شرایط فروش
  • ثبت نام
  • انتخاب نمایندگی
  • تأیید اطلاعات
  • مرحله پایانی
  • خرید بیمه بدنه (اختیاری)فروش فوری

 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
وانت نيسان دوگانه سوز NE6 يورو2 فرمان هيدروليك     فروش فوري اينترنتي دوگانه سوز فرمان هيدروليك 317,650,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
پيكاپ ريچ دوكابين دو ديفرانسيل     فروش فوري اينترنتي ريچ تخصيص خودرو حداكثر 45 روز پس از پذيرش خواهد بود 685,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 151SE موتورM13 يورو4     فروش فوري اينترنتي 151 SE تخصيص خودرو حداكثر 30 روز پس از پذيرش خواهد بود 179,200,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا SX موتور M15 يورو4     فروش فوري تيبا SX يورو 4 / تحويل 30 روز پس از پذيرش 239,500,000  
تيبا دوگانه سوز SX     فروش فوري تيبا SX دوگانه سوز / تحويل 15 روز پس از پذيرش 254,500,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131 SE موتور M13 يورو4     فروش فوري سايپا 131 SE يورو4/ تحويل 30 روز پس از پذيرس 199,200,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 111 SE موتور M13 يورو4     فروش فوري سايپا 111 SE يورو4 / تحويل 30 روز پس از پذيرش 201,400,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0     فروش فوري سراتو اتوماتيك 2000 / تحويل 30 روز پس از پذيرش / به همراه كارت طلايي رايگان 907,900,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا2 EX با HVAC دستي     فروش فوري تيبا2 EX / تحويل 30 روز پس از پذيرش 280,700,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     فروش فوري برليانس H320 AT به مناسبت دهه فجر 508,400,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     فروش فوري پار س تندر به مناسبت دهه فجر 393,500,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     فروش فوري 30روزه خودروH 330 اتوماتيك 540,700,000  باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.

پیش فروش اعتباری

 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18% و سود انصراف 16% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه مي باشد. 5- مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل فروردين95 150,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18% و سود انصراف 16% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه مي باشد. 5- مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل ارديبهشت95 150,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18% و سود انصراف 16% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه مي باشد. 5- مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل فروردين95 150,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18% و سود انصراف 16% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه مي باشد. 5- مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل ارديبهشت95 150,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 16% و سود انصراف 14% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل فروردين95 160,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 16% و سود انصراف 14% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل ارديبهشت95 160,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 16% و سود انصراف 14% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل فروردين95 160,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 16% و سود انصراف 14% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل ارديبهشت95 160,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20% و سود انصراف 18% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل فروردين95 140,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20% و سود انصراف 18% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل ارديبهشت95 140,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20% و سود انصراف 18% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل فروردين95 140,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20% و سود انصراف 18% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل ارديبهشت95 140,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. سود مشاركت صفر و سود انصراف 20% مي باشد.2. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.3- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3چك 6ماهه مي باشد. 4-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل فروردين95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. سود مشاركت صفر و سود انصراف 20% مي باشد.2. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.3- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3چك 6ماهه مي باشد. 4-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل ارديبهشت95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. سود مشاركت صفر و سود انصراف 20% مي باشد.2. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.3- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3چك 6ماهه مي باشد. 4-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل فروردين95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. سود مشاركت صفر و سود انصراف 20% مي باشد.2. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.3- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3چك 6ماهه مي باشد. 4-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل ارديبهشت95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 16% و سود انصراف 14% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل ارديبهشت95 100,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 16% و سود انصراف 14% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. زمان پرداخت وديعه دوم اسفند 94 مي باشد .* تحویل ارديبهشت95 100,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18% و سود انصراف 16% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت دو بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه مي باشد. 5- مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. زمان پرداخت وديعه دوم اسفند 94 مي باشد .* تحویل ارديبهشت95 100,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18% و سود انصراف 16% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت دو بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه مي باشد. 5- مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. زمان پرداخت وديعه دوم اسفند 94 است .* تحویل ارديبهشت95 100,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20% و سود انصراف 18% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. زمان پرداخت وديعه دوم اسفند 94 مي باشد .* تحویل ارديبهشت95 100,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20% و سود انصراف 18% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. زمان پرداخت وديعه دوم اسفند 94 مي باشد .* تحویل ارديبهشت95 100,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18% و سود انصراف 16% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه مي باشد. 5- مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل فروردين95 150,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18% و سود انصراف 16% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه مي باشد. 5- مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل ارديبهشت95 150,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18% و سود انصراف 16% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه مي باشد. 5- مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل فروردين95 150,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18% و سود انصراف 16% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه مي باشد. 5- مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل ارديبهشت95 150,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 16% و سود انصراف 14% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل فروردين95 160,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 16% و سود انصراف 14% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل ارديبهشت95 160,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 16% و سود انصراف 14% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل فروردين95 160,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 16% و سود انصراف 14% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل ارديبهشت95 160,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20% و سود انصراف 18% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل فروردين95 140,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20% و سود انصراف 18% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل ارديبهشت95 140,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20% و سود انصراف 18% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل فروردين95 140,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20% و سود انصراف 18% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل ارديبهشت95 140,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. سود مشاركت صفر و سود انصراف 20% مي باشد.2. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.3- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3چك 6ماهه مي باشد. 4-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل فروردين95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. سود مشاركت صفر و سود انصراف 20% مي باشد.2. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.3- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3چك 6ماهه مي باشد. 4-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل ارديبهشت95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. سود مشاركت صفر و سود انصراف 20% مي باشد.2. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.3- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3چك 6ماهه مي باشد. 4-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل فروردين95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. سود مشاركت صفر و سود انصراف 20% مي باشد.2. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.3- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3چك 6ماهه مي باشد. 4-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل ارديبهشت95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 16% و سود انصراف 14% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. زمان پرداخت وديعه دوم اسفند 94 مي باشد .* تحویل ارديبهشت95 100,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 16% و سود انصراف 14% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. زمان پرداخت وديعه دوم اسفند 94 مي باشد .* تحویل ارديبهشت95 100,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18% و سود انصراف 16% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت دو بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه مي باشد. 5- مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. زمان پرداخت وديعه دوم اسفند 94 مي باشد .* تحویل ارديبهشت95 100,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18% و سود انصراف 16% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت دو بار صلح رايگان را دارند.4- تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه مي باشد. 5- مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. زمان پرداخت وديعه دوم اسفند 94 مس باشد .* تحویل ارديبهشت95 100,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20% و سود انصراف 18% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. زمان پرداخت وديعه دوم اسفند 94 مي باشد .* تحویل ارديبهشت95 100,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري برليانس ويژه مشتري نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20% و سود انصراف 18% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه مي باشد. 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. زمان پرداخت وديعه دوم اسفند 94 مي باشد .* تحویل ارديبهشت95 100,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا 2     پيش فروش اعتباري تيبا2 / تحويل فروردين 95 قيمت ها قطعي مي باشد / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ناشي از عوارض ، بيمه و ... در دعوتنامه مشتري محاسبه و از مشتريان دريافت خواهد شد . / مبلغ وديعه : 10 ميليون تومان / حداكثر مبلغ تسهيلات : 16 ميليون تومان / زمان تحويل : فروردين 95 / سود مشاركت : 24 درصد / سود انصراف : 18 درصد / بازپرداخت 24ماهه طي 4چك 6 ماهه با نرخ 17 سود درصد و 32 ماهه طي 8 چك 4 ماهه با نرخ 19 درصد به انتخاب مشتري مي باشد / در پيش فروش ها ، تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد / در پيش فروشهاي اعتباري مبلغ وام اعلامي و مبلغ چكهاي شخصي در دعوتنامه مشتري مشخص و اعلام مي گردد* تحویل فروردين95 100,000,000  
تيبا 2     پيش فروش اعتباري تيبا2 / تحويل ارديبهشت 95 قيمت ها قطعي مي باشد / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ناشي از عوارض ، بيمه و ... در دعوتنامه مشتري محاسبه و از مشتريان دريافت خواهد شد . / مبلغ وديعه : 10 ميليون تومان / حداكثر مبلغ تسهيلات : 16 ميليون تومان / زمان تحويل : ارديبهشت 95 / سود مشاركت : 24 درصد / سود انصراف : 18 درصد / بازپرداخت 24ماهه طي 4چك 6 ماهه با نرخ 17 سود درصد و 32 ماهه طي 8 چك 4 ماهه با نرخ 19 درصد به انتخاب مشتري مي باشد / در پيش فروش ها ، تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد / در پيش فروشهاي اعتباري مبلغ وام اعلامي و مبلغ چكهاي شخصي در دعوتنامه مشتري مشخص و اعلام مي گردد* تحویل ارديبهشت95 100,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0     پيش فروش اعتباري سراتو اتوماتيك 2000 / تحويل ارديبهشت 95 قيمت ها قطعي مي باشد / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ناشي از عوارض ، بيمه و ... در دعوتنامه مشتري محاسبه و از مشتريان دريافت خواهد شد . / مبلغ وديعه : 45 ميليون تومان / حداكثر مبلغ تسهيلات : 40 ميليون تومان / زمان تحويل : ارديبهشت 95 / سود مشاركت : 24درصد / سود انصراف : 18 درصد / بابازپرداخت 18 ماهه طي 3چك6ماهه با نرخ 0% مي باشد / خودروها بدون كارت طلائي و با كارت سه ستاره با بيمه بدنه يك ساله و امداد پشتيبان 2 ساله و گارانتي 5 ساله مي باشد / در پيش فروش ها ، تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد / در پيش فروشهاي اعتباري مبلغ وام اعلامي و مبلغ چكهاي شخصي در دعوتنامه مشتري مشخص و اعلام مي گردد* تحویل ارديبهشت95 450,000,000  
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0     پيش فروش اعتباري سراتو اتوماتيك 2000 / تحويل فروردين 95 قيمت ها قطعي مي باشد / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ناشي از عوارض ، بيمه و ... در دعوتنامه مشتري محاسبه و از مشتريان دريافت خواهد شد . / مبلغ وديعه : 35 ميليون تومان / حداكثر مبلغ تسهيلات : 30 ميليون تومان / زمان تحويل : فروردين 95 / سود مشاركت : 20درصد / سود انصراف : 18 درصد / بابازپرداخت 24 ماهه طي 4چك6ماهه با نرخ 10% مي باشد / خودروها بدون كارت طلائي و با كارت سه ستاره با بيمه بدنه يك ساله و امداد پشتيبان 2 ساله و گارانتي 5 ساله مي باشد / در پيش فروش ها ، تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد / در پيش فروشهاي اعتباري مبلغ وام اعلامي و مبلغ چكهاي شخصي در دعوتنامه مشتري مشخص و اعلام مي گردد* تحویل فروردين95 350,000,000  باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.

پیش فروش

 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد     پيش فروش تندر و پارس تندر 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 25% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. * تحویل فروردين95 150,000,000  
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد     پيش فروش تندر و پارس تندر 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 25% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. * تحویل ارديبهشت95 150,000,000  
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد     پيش فروش تندر و پارس تندر 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 25% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. * تحویل خرداد95 150,000,000  
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد     پيش فروش دو وديعه ي تندر 90 و پارس تندر 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 25% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. زمان پرداخت وديعه دوم فروردين95 مي باشد .* تحویل خرداد95 100,000,000  
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد     پيش فروش خودروي تندر90 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. * تحویل ارديبهشت95 150,000,000  
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد     پيش فروش خودروي تندر90 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. * تحویل خرداد95 150,000,000  
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد     پيش فروش دو وديعه اي تندر90 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. زمان پرداخت وديعه دوم فروردين 95 به مبلغ 50000000 ريال است .* تحویل خرداد95 100,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     پيش فروش تندر و پارس تندر 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 25% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. * تحویل فروردين95 150,000,000  
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     پيش فروش تندر و پارس تندر 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 25% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. * تحویل ارديبهشت95 150,000,000  
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     پيش فروش تندر و پارس تندر 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 25% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. * تحویل خرداد95 150,000,000  
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     پيش فروش دو وديعه ي تندر 90 و پارس تندر 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 25% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. زمان پرداخت وديعه دوم فروردين 95 مي باشد .* تحویل خرداد95 100,000,000  
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     پيش فروش پارس تندر نكات مهم : 1-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل براساس قيمت روز محاسبه و دريافت مي گردد..2-ثبت نامها قابليت 3 بار صلح رايگان اختياري رادارند. * تحویل ارديبهشت95 150,000,000  
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     پيش فروش پارس تندر نكات مهم : 1-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل براساس قيمت روز محاسبه و دريافت مي گردد..2-ثبت نامها قابليت 3 بار صلح رايگان اختياري رادارند. * تحویل خرداد95 150,000,000  
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     پيش فروش دووديعه اي پارس تندر 1-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل براساس قيمت روز محاسبه و دريافت مي گردد..2-ثبت نامها قابليت 3 بار صلح رايگان اختياري رادارند. زمان پرداخت وديعه دوم فروردين 95 و به مبلغ 50000000 ريال مي باشد .* تحویل خرداد95 100,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1- قيمت قطعي مي باشد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد. * تحویل فروردين95 140,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1- قيمت قطعي مي باشد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد. * تحویل ارديبهشت95 140,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1- قيمت قطعي مي باشد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد. * تحویل خرداد95 140,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1- قيمت قطعي مي باشد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد. * تحویل فروردين95 140,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1- قيمت قطعي مي باشد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد. * تحویل ارديبهشت95 140,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1- قيمت قطعي مي باشد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد. * تحویل خرداد95 140,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش دو وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1. قيمت قطعي مي باشد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند. زمان پرداخت وديعه دوم اسفند 94 مي باشد .* تحویل ارديبهشت95 100,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش دو وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1. قيمت قطعي مي باشد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند. زمان پرداخت وديعه دوم فروردين 95 و به مبلغ 40000000 مي باشد .* تحویل خرداد95 100,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش دو وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1. قيمت قطعي مي باشد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند. زمان پرداخت وديعه دوم فروردين 95 و به مبلغ 40000000 مي باشد .* تحویل خرداد95 100,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1- قيمت قطعي مي باشد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد. * تحویل فروردين95 140,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1- قيمت قطعي مي باشد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد. * تحویل ارديبهشت95 140,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1- قيمت قطعي مي باشد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد. * تحویل خرداد95 140,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1- قيمت قطعي مي باشد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد. * تحویل فروردين95 140,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1- قيمت قطعي مي باشد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد. * تحویل ارديبهشت95 140,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1- قيمت قطعي مي باشد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد. * تحویل خرداد95 140,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش دو وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1. قيمت قطعي مي باشد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند. زمان پرداخت وديعه دوم اسفند 94 مي باشد .* تحویل ارديبهشت95 100,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش دو وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1. قيمت قطعي مي باشد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند. زمان پرداخت وديعه دوم فروردين 95 به مبلغ 40000000 ريال مي باشد .* تحویل خرداد95 100,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش دو وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1. قيمت قطعي مي باشد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند. زمان پرداخ وديعه دوم اسفند 94 مي باشد .* تحویل ارديبهشت95 100,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 111     پيش فروش نقدي سايپا 111 / تحويل فروردين 95 قيمت ها قطعي مي باشد / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ناشي از عوارض ، بيمه و ... در دعوتنامه مشتري محاسبه و از مشتريان دريافت خواهد شد . / مبلغ وديعه : 7 ميليون تومان / زمان تحويل : فروردين 95 / سود مشاركت : 28 درصد / سود انصراف : 25 درصد / در پيش فروش ها ، تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل فروردين95 70,000,000  
سايپا 111     پيش فروش نقدي سايپا 111 / تحويل فروردين 95 قيمت ها قطعي مي باشد / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ناشي از عوارض ، بيمه و ... در دعوتنامه مشتري محاسبه و از مشتريان دريافت خواهد شد . / مبلغ وديعه : 10 ميليون تومان / زمان تحويل : فروردين 95 / سود مشاركت : 28 درصد / سود انصراف : 25 درصد / در پيش فروش ها ، تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل فروردين95 100,000,000  
سايپا 111     پيش فروش نقدي سايپا 111 / تحويل تير 95 قيمت ها قطعي مي باشد / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ناشي از عوارض ، بيمه و ... در دعوتنامه مشتري محاسبه و از مشتريان دريافت خواهد شد . / مبلغ وديعه : 10 ميليون تومان / زمان تحويل : تير 95 / سود مشاركت : 28 درصد / سود انصراف : 25 درصد / در پيش فروش ها ، تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل تير95 100,000,000  
سايپا 111     پيش فروش نقدي سايپا 111 / تحويل مرداد 95 قيمت ها قطعي مي باشد / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ناشي از عوارض ، بيمه و ... در دعوتنامه مشتري محاسبه و از مشتريان دريافت خواهد شد . / مبلغ وديعه : 10 ميليون تومان / زمان تحويل : مرداد 95 / سود مشاركت : 28 درصد / سود انصراف : 25 درصد / در پيش فروش ها ، تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل مرداد95 100,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
گروه X200     پيش فروش نقدي گروه X200 (تيبا) / تحويل شهريور 95 قيمت ها قطعي مي باشد / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ناشي از عوارض ، بيمه و ... در دعوتنامه مشتري محاسبه و از مشتريان دريافت خواهد شد . / مبلغ وديعه : 11 ميليون تومان / زمان تحويل : شهريور 95 / سود مشاركت : 28 درصد / سود انصراف : 25 درصد / در پيش فروش ها ، تيپ و رنگ در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد* تحویل شهريور95 110,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
ساندرو گيربكس معمولي E2     پيش فروش تك وديعه اي ساندرو 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. * تحویل خرداد95 200,000,000  
ساندرو گيربكس اتوماتيك E2     پيش فروش تك وديعه اي ساندرو 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. * تحویل ارديبهشت95 230,000,000  
ساندرو گيربكس اتوماتيك E2     پيش فروش تك وديعه اي ساندرو 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. * تحویل خرداد95 230,000,000