سربرگ

فروش اینترنتی محصولات سایپا

منوی اصلی  • انتخاب خودرو
  • انتخاب رنگ
  • شرایط فروش
  • ثبت نام
  • انتخاب نمایندگی
  • تأیید اطلاعات
  • مرحله پایانی
  • خرید بیمه بدنه (اختیاری)فروش فوری

 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا SX موتور M15 يورو4     فروش فوري تيبا SX يورو 4 فروش فوري محصولات سايپا ، تحويل 15 روز پس از پذيرش ، مجهز به ترمز ABS ، فرمان هيدروليك و داراي استاندارد آلايندگي يورو 4 و 2 ايربگ ( راننده و سرنشين جلو ) 237,100,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131 SE موتور M13 يورو4     فروش فوري سايپا 131 SE يورو4 فروش فوري محصولات سايپا ، تحويل 15 روز پس از پذيرش ، مجهز به ترمز ABS ، فرمان هيدروليك و داراي استاندارد آلايندگي يورو 4 و 2 ايربگ ( راننده و سرنشين جلو ) 197,200,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131SE دوگانه سوز     فروش فوري سايپا 131 SE دوگانه سوز فروش فوري محصولات سايپا ، تحويل 15 روز پس از پذيرش ، مجهز به ترمز ABS ، فرمان هيدروليك و 2 ايربگ ( راننده و سرنشين جلو ) 212,200,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 132 SE موتور M13 يورو4     فروش فوري سايپا 132 SE يورو 4 فروش فوري محصولات سايپا ، تحويل 15 روز پس از پذيرش ، مجهز به ترمز ABS ، فرمان هيدروليك و داراي استاندارد آلايندگي يورو 4 و 2 ايربگ ( راننده و سرنشين جلو ) 196,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 111 SE موتور M13 يورو4     فروش فوري سايپا 111 SE يورو 4 فروش فوري محصولات سايپا ، تحويل 15 روز پس از پذيرش ، مجهز به ترمز ABS ، فرمان هيدروليك و داراي استاندارد آلايندگي يورو 4 و 2 ايربگ ( راننده و سرنشين جلو ) 199,400,000  باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.

پیش فروش

 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا     پيش فروش نقدي اينترنتي پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف پيش فروش نقدي تيبا با سود مشاركت 23% و سود انصراف 21 % . تيپ ، رنگ و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل دي93 90,000,000  
تيبا دوگانه سوز     پيش فروش نقدي اينترنتي پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف پيش فروش نقدي تيبا دوگانه سوز با سود مشاركت 23% و سود انصراف 21 % . تيپ ، رنگ و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل دي93 100,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131     پيش فروش نقدي اينترنتي پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف پيش فروش نقدي سايپا 131 با سود مشاركت 23% و سود انصراف 21 % . تيپ ، رنگ و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل دي93 70,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 132     پيش فروش نقدي اينترنتي پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف پيش فروش نقدي سايپا 132 با سود مشاركت 23% و سود انصراف 21 % . تيپ ، رنگ و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل دي93 70,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 111     پيش فروش نقدي اينترنتي پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف پيش فروش نقدي سايپا 111 با سود مشاركت 22% و سود انصراف 20 % . تيپ ، رنگ و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل بهمن93 90,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131 پايه گاز سوز     پيش فروش نقدي اينترنتي پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف پيش فروش نقدي سايپا 131 پايه گاز سوز با سود مشاركت 23% و سود انصراف 21 % . تيپ ، رنگ و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل بهمن93 70,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
پارس تندر يورو 4 جديد (E2) مجهز به كيسه هواي راننده     پيش فروش اينترنتي پارس تندر نكات مهم : 1- ثبت نام داراي امكان دوبار صلح و بدون پرداخت حق صلح ميباشد. 2- قيمت خودرو و مابقي در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت مشخص ميشود. 3- سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% ميباشد. * تحویل تير94 180,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا 2     پيش فروش نقدي اينترنتي پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف پيش فروش نقدي تيبا 2 با سود مشاركت 22% و سود انصراف 20 % . تيپ ، رنگ و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل بهمن93 120,000,000