سربرگ

فروش اینترنتی محصولات سایپا

منوی اصلی  • انتخاب خودرو
  • انتخاب رنگ
  • شرایط فروش
  • ثبت نام
  • انتخاب نمایندگی
  • تأیید اطلاعات
  • مرحله پایانی
  • خرید بیمه بدنه (اختیاری)فروش فوری

 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
نيسان-ديزل-ABS-تاخوگراف- فرمان دوتكه     فروش فوري اينترنتي ديزل فاكتور بعد از 30 روز از تاريخ پذيرش 358,800,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
وانت نيسان تك سوز NE6 يورو4     فروش اينترنتي تك سوز فاکتور خودرو حداکثر 30 روز پش از پذیرش خواهد بود 292,200,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
وانت نيسان دوگانه سوز NE6 يورو2     فروش فوري اينترنتي دوگانه سوز فاکتور خودرو حداکثر 30روز پس از پذیرش 307,150,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
پيكاپ ريچ دوكابين دو ديفرانسيل     فروش فوري اينترنتي ريچ تخصيص خودرو حداكثر 45 روز پس از پذيرش خواهد بود 685,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
آريو 1.5 ELEGANT گيربكس دستي     فروش فوري آريو 1.5 ELEGANT گيربكس دستي تحويل 30 روز پس از پذيرش 463,400,000  
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك     فروش فوري آريو 1.6 ELEGANT اتوماتيك تحويل 30 روز پس از پذيرش 544,600,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 151SE موتورM13 يورو4     فروش فوري اينترنتي 151 SE تخصيص خودرو حداكثر 30 روز پس از پذيرش خواهد بود 179,200,000  باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.

پیش فروش اعتباری

 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري برليانس نكات مهم :1- مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 19% و سود انصراف 17% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.-تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 3 چك 4ماهه مي باشد. 3-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل دي94 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري برليانس نكات مهم :1- مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 19% و سود انصراف 17% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.-تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 3 چك 4ماهه مي باشد. 3-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل بهمن94 200,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري برليانس نكات مهم :1- مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 19% و سود انصراف 17% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.-تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه مي باشد. 3-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل دي94 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري برليانس نكات مهم :1- مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 19% و سود انصراف 17% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.-تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه مي باشد. 3-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل بهمن94 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري برليانس نكات مهم :1- مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 19% و سود انصراف 17% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.-تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 4 چك 6 ماهه مي باشد. 3-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل دي94 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري برليانس نكات مهم :1- مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 19% و سود انصراف 17% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.-تسهيلات250000000 ريال و بازپرداخت طي 4 چك 6 ماهه مي باشد. 3-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل بهمن94 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري برليانس نكات مهم :1- مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.-تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه مي باشد. 3-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل دي94 150,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري برليانس نكات مهم :1- مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.-تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه مي باشد. 3-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل بهمن94 150,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري برليانس نكات مهم :1- مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.-تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 4 چك 6 ماهه مي باشد. 3-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل دي94 150,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري برليانس نكات مهم :1- مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند.-تسهيلات200000000 ريال و بازپرداخت طي 4 چك 6 ماهه مي باشد. 3-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل بهمن94 150,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
گروه X100     پيش فروش اعتباري گروه X100 پيش فروش اعتباري گروه X100 ( سايپا131/سايپا131دوگانه سوز/ سايپا132 )با سود مشاركت 25% و سود انصراف 21% / مبلغ تسهيلات : 10 ميليون تومان كه بازپرداخت آن 32 ماهه مي باشد . زمان تحويل : بهمن 94* تحویل بهمن94 90,000,000  
گروه X100     پيش فروش اعتباري گروه X100 پيش فروش اعتباري گروه X100 ( سايپا131/سايپا131دوگانه سوز/ سايپا132 )با سود مشاركت 25% و سود انصراف 21% / مبلغ تسهيلات : 10 ميليون تومان كه بازپرداخت آن 32 ماهه مي باشد . زمان تحويل : اسفند 94* تحویل اسفند94 80,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
گروه X200     پيش فروش اعتباري گروه X200 پيش فروش اعتباري گروه X200 ( تيبا،تيبا2)با سود مشاركت 25% و سود انصراف 21% / مبلغ تسهيلات : 14 ميليون تومان كه بازپرداخت آن 32 ماهه مي باشد . زمان تحويل : بهمن 94* تحویل بهمن94 100,000,000  
گروه X200     پيش فروش اعتباري گروه X200 پيش فروش اعتباري گروه X200 ( تيبا،تيبا2)با سود مشاركت 25% و سود انصراف 21% / مبلغ تسهيلات : 14 ميليون تومان كه بازپرداخت آن 32 ماهه مي باشد . زمان تحويل : اسفند 94* تحویل اسفند94 90,000,000  باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.

پیش فروش

 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش برليانس ويژه مشتريان 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 23% و سود انصراف 20% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند. * تحویل آذر94 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش برليانس ويژه مشتريان 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 23% و سود انصراف 20% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند. * تحویل آذر94 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش دو وديعه اي برليانس ويژه مشتريان 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 23% و سود انصراف 20% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند. وديعه دوم آذر ماه 94 به مبلغ 100000000 ريال مي باشد.* تحویل بهمن94 150,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش دو وديعه اي برليانس ويژه مشتريان 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 23% و سود انصراف 20% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند. وديعه دوم آذر94 به مبلغ 100000000 ريال مي باشد.* تحویل بهمن94 150,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش برليانس ويژه مشتريان 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 23% و سود انصراف 20% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند. * تحویل آذر94 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش برليانس ويژه مشتريان 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 23% و سود انصراف 20% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند. * تحویل آذر94 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش دو وديعه اي برليانس ويژه مشتريان 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 23% و سود انصراف 20% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند. وديعه دوم آذر94 به مبلغ 100000000 ريال مي باشد.* تحویل بهمن94 150,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش دو وديعه اي برليانس ويژه مشتريان 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 23% و سود انصراف 20% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بار صلح رايگان را دارند. وديعه دوم آذر94 به مبلغ 100000000 ريال مي باشد.* تحویل بهمن94 150,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد     1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 25% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. * تحویل بهمن94 150,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد.2. سود مشاركت 25% و سود انصراف 25% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. * تحویل دي94 150,000,000