سربرگ

فروش اینترنتی محصولات سایپا

منوی اصلی  • انتخاب خودرو
  • انتخاب رنگ
  • شرایط فروش
  • ثبت نام
  • انتخاب نمایندگی
  • تأیید اطلاعات
  • مرحله پایانی
  • خرید بیمه بدنه (اختیاری)


باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.

پیش فروش

 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا     پيش فروش محصولات سايپا با سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل مشخص مي گردد . * تحویل مهر93 100,000,000  
تيبا     پيش فروش محصولات سايپا با سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل مشخص مي گردد . * تحویل شهريور93 110,000,000  
تيبا دوگانه سوز     پيش فروش محصولات سايپا با سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل مشخص مي گردد . * تحویل مهر93 110,000,000  
تيبا دوگانه سوز     پيش فروش محصولات سايپا با سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل مشخص مي گردد . * تحویل شهريور93 120,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     پيش فروش اينترنتي پارس تندر تحويل شهريور93 نكات مهم : 1- ثبت نام داراي امكان دوبار صلح و بدون پرداخت حق صلح ميباشد. 2- قيمت خودرو و مابقي در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت مشخص ميشود. 3- سود مشاركت23% و سود انصراف 20% ميباشد. * تحویل شهريور93 180,000,000  
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد     پيش فروش اينترنتي تندر تحويل شهريور93 نكات مهم : 1- ثبت نام داراي امكان دوبار صلح و بدون پرداخت حق صلح ميباشد. 2- قيمت خودرو و مابقي در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت مشخص ميشود. 3- سود مشاركت23% و سود انصراف 20% ميباشد. * تحویل شهريور93 180,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131     پيش فروش محصولات سايپا با سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل مشخص مي گردد . * تحویل مهر93 70,000,000  
سايپا 131     پيش فروش محصولات سايپا با سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل مشخص مي گردد . * تحویل شهريور93 80,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 111     پيش فروش محصولات سايپا با سود مشاركت 19% و سود انصراف 17% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل مشخص مي گردد . * تحویل آبان93 80,000,000  
سايپا 111     پيش فروش محصولات سايپا با سود مشاركت 19% و سود انصراف 17% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل مشخص مي گردد . * تحویل مهر93 90,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131 پايه گاز سوز     پيش فروش محصولات سايپا با سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل مشخص مي گردد . * تحویل مهر93 70,000,000  
سايپا 131 پايه گاز سوز     پيش فروش محصولات سايپا با سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل مشخص مي گردد . * تحویل شهريور93 80,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 151     شرايط پيش فروش نوروزي با امكان صلح سود مشاركت 21% و سود انصراف 19% - تيپ ، رنگ و مابقي قيمت خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد .* تحویل تير93 70,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
S300 گيربكس اتوماتيك CBU     شرايط پيش فروش نوروزي با امكان صلح سود مشاركت 19% سود انصراف 10%* تحویل خرداد93 400,000,000