سربرگ

فروش اینترنتی محصولات سایپا

منوی اصلی  • انتخاب خودرو
  • انتخاب رنگ
  • شرایط فروش
  • ثبت نام
  • انتخاب نمایندگی
  • تأیید اطلاعات
  • مرحله پایانی
  • خرید بیمه بدنه (اختیاری)


باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.

پیش فروش

 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131     پيش فروش سايپا 131 با زمان تحويل خرداد 94 پيش فروش نقدي ، قيمت غير قطعي ، با سود مشاركت 22درصد و سود انصراف 20درصد . تيپ ، رنگ و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص و اعلام مي گردد . در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل خرداد94 80,000,000  
سايپا 131     پيش فروش سايپا 131 با زمان تحويل تير94 پيش فروش نقدي ، قيمت غير قطعي ، با سود مشاركت 22درصد و سود انصراف 20درصد . تيپ ، رنگ و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص و اعلام مي گردد . در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل تير94 70,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 132     پيش فروش سايپا 132 با زمان تحويل خرداد94 پيش فروش نقدي ، قيمت غير قطعي ، با سود مشاركت 22درصد و سود انصراف 20درصد . تيپ ، رنگ و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص و اعلام مي گردد . در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل خرداد94 80,000,000  
سايپا 132     پيش فروش سايپا132 با زمان تحويل تير 94 پيش فروش نقدي ، قيمت غير قطعي ، با سود مشاركت 22درصد و سود انصراف 20درصد . تيپ ، رنگ و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص و اعلام مي گردد . در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل تير94 70,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 111     پيش فروش سايپا 111 با زمان تحويل خرداد 94 پيش فروش نقدي ، قيمت غير قطعي ، با سود مشاركت 21درصد و سود انصراف 19درصد . تيپ ، رنگ و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص و اعلام مي گردد . در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل خرداد94 90,000,000  
سايپا 111     پيش فروش سايپا 111 با زمان تحويل تير 94 پيش فروش نقدي ، قيمت غير قطعي ، با سود مشاركت 21درصد و سود انصراف 19درصد . تيپ ، رنگ و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص و اعلام مي گردد . در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل تير94 80,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131 پايه گاز سوز     پيش فروش سايپا131 پايه گاز سوز با زمان تحويل خرداد 94 پيش فروش نقدي ، قيمت غير قطعي ، با سود مشاركت 22درصد و سود انصراف 20درصد . تيپ ، رنگ و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص و اعلام مي گردد . در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل خرداد94 80,000,000  
سايپا 131 پايه گاز سوز     پيش فروش سايپا131 پايه گاز سوز با زمان تحويل تير94 پيش فروش نقدي ، قيمت غير قطعي ، با سود مشاركت 22درصد و سود انصراف 20درصد . تيپ ، رنگ و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص و اعلام مي گردد . در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل تير94 70,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا 2     پيش فروش تيبا2 با زمان تحويل خرداد94 پيش فروش نقدي ، قيمت غير قطعي ، با سود مشاركت 22درصد و سود انصراف 20درصد . تيپ ، رنگ و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص و اعلام مي گردد . در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل خرداد94 110,000,000  
تيبا 2     پيش فروش تيبا2 با زمان تحويل تير 94 پيش فروش نقدي ، قيمت غير قطعي ، با سود مشاركت 22درصد و سود انصراف 20درصد . تيپ ، رنگ و مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه مشخص و اعلام مي گردد . در صورت افزايش هزينه هاي ناشي از ماليات ، عوارض ، بيمه شخص ثالث ، مبالغ مربوطه از مشتريان دريافت مي گردد* تحویل تير94 100,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي H330 -AT - ويژه مشتري تحويل شهريور94 نكات مهم : 1-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل براساس قيمت روز شركت محاسبه و دريافت مي گردد..2-سود مشاركت20% و سود انصراف17 % 3-ثبت نامها قابليت دوبارصلح رايگان اختياري را دارند.4-هديه ويژه شامل بيمه بدنه و امداد شبانه روزي 247 يكساله رايگان ميباشد * تحویل شهريور94 300,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي H320 اتوماتيك ويژه مشتريان نكات مهم : 1-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل براساس قيمت روز شركت محاسبه و دريافت مي گردد..2-سود مشاركت20% و سود انصراف17% 3-ثبت نامها قابليت دوبار صلح رايگان را دارند.4-هديه ويژه شامل بيمه بدنه و امداد شبانه روزي -247 يكساله رايگان ميباشد. * تحویل شهريور94 300,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
گروه X100     پيش فروش ويژه محصولات سايپا گروه X100 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 24 % در زمان صدور دعوتنامه علاوه بر خودروهاي ثبت نامي امكان تبديل به كليه خودروهاي توليدي و وارداتي سايپا بنا به درخواست مشتريان و با توجه به سهميه اعلامي ايجاد خواهد شد* تحویل خرداد94 90,000,000  
گروه X100     پيش فروش ويژه محصولات سايپا گروه X100 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 24 % در زمان صدور دعوتنامه علاوه بر خودروهاي ثبت نامي امكان تبديل به كليه خودروهاي توليدي و وارداتي سايپا بنا به درخواست مشتريان و با توجه به سهميه اعلامي ايجاد خواهد شد* تحویل مرداد94 120,000,000  
گروه X100     پيش فروش ويژه محصولات سايپا گروه X100 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 24 % در زمان صدور دعوتنامه علاوه بر خودروهاي ثبت نامي امكان تبديل به كليه خودروهاي توليدي و وارداتي سايپا بنا به درخواست مشتريان و با توجه به سهميه اعلامي ايجاد خواهد شد* تحویل شهريور94 110,000,000  
گروه X100     پيش فروش ويژه محصولات سايپا گروه X100 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 24 % در زمان صدور دعوتنامه علاوه بر خودروهاي ثبت نامي امكان تبديل به كليه خودروهاي توليدي و وارداتي سايپا بنا به درخواست مشتريان و با توجه به سهميه اعلامي ايجاد خواهد شد* تحویل مهر94 100,000,000  
گروه X100     پيش فروش ويژه محصولات سايپا گروه X100 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 24 % در زمان صدور دعوتنامه علاوه بر خودروهاي ثبت نامي امكان تبديل به كليه خودروهاي توليدي و وارداتي سايپا بنا به درخواست مشتريان و با توجه به سهميه اعلامي ايجاد خواهد شد* تحویل آبان94 100,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
گروه X200     پيش فروش ويژه محصولات سايپا گروه X200 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 24 % در زمان صدور دعوتنامه علاوه بر خودروهاي ثبت نامي امكان تبديل به كليه خودروهاي توليدي و وارداتي سايپا بنا به درخواست مشتريان و با توجه به سهميه اعلامي ايجاد خواهد شد* تحویل آبان94 110,000,000  
گروه X200     پيش فروش ويژه محصولات سايپا گروه X200 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 24 % در زمان صدور دعوتنامه علاوه بر خودروهاي ثبت نامي امكان تبديل به كليه خودروهاي توليدي و وارداتي سايپا بنا به درخواست مشتريان و با توجه به سهميه اعلامي ايجاد خواهد شد* تحویل آبان94 120,000,000  
گروه X200     پيش فروش ويژه محصولات سايپا گروه X200 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 24 % در زمان صدور دعوتنامه علاوه بر خودروهاي ثبت نامي امكان تبديل به كليه خودروهاي توليدي و وارداتي سايپا بنا به درخواست مشتريان و با توجه به سهميه اعلامي ايجاد خواهد شد* تحویل تير94 130,000,000  
گروه X200     پيش فروش ويژه محصولات سايپا گروه X200 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 24 % در زمان صدور دعوتنامه علاوه بر خودروهاي ثبت نامي امكان تبديل به كليه خودروهاي توليدي و وارداتي سايپا بنا به درخواست مشتريان و با توجه به سهميه اعلامي ايجاد خواهد شد* تحویل تير94 140,000,000  
گروه X200     پيش فروش ويژه محصولات گروه X200 با سود مشاركت 27% و سود انصراف 24 % در زمان صدور دعوتنامه علاوه بر خودروهاي ثبت نامي امكان تبديل به كليه خودروهاي توليدي و وارداتي سايپا بنا به درخواست مشتريان و با توجه به سهميه اعلامي ايجاد خواهد شد* تحویل آبان94 140,000,000