فروش فوری
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
وانت نيسان تك سوز NE6 386110002 فروش فوري اينترنتي فروش فوري وانت نيسان تكسوز تحويل 30 روزه 343,797,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
وانت نيسان دوگانه سوز NE6 386220002 فروش فوري اينترنتي تحويل 30 روزه فروش فوري وانت نيسان دوگانه سوز تحويل 30 روزه 378,647,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
پيكاپ ريچ دوكابين دو ديفرانسيل 38655017 فروش فوري تحويل 30 روزه (اينترنتي) 698,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
تيبا SX موتور M15 يورو4 186300051 فروش فوري نقدي تيبا SX يورو4 تحويل 30 روز پس از پذيرش 255,340,000
تيبا دوگانه سوز SX يورو4 186300161 فروش فوري نقدي تيبا دوگانه سوز تحويل 30 روز پس از پذيرش 270,340,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
سايپا 131 SE موتور M13 يورو4 186300101 فروش فوري نقدي سايپا 131 تحويل 30 روز پس از پذيرش 212,800,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
ساينا EX 186300141 فروش فوري نقدي ساينا EX تحويل 30 روز پس از پذيرش 280,050,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
تيبا2 EX با HVAC دستي رينگ فولادي 186300411 فروش فوري نقدي تيبا2 رينگ فولادي تحويل 30 روز پس از پذيرش 271,750,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب
وانت پادرا انژکتوري PE6 386770011 فروش فوري اينترنتي فروش فوري اينترنتي پادرا زمان تحويل 30 روز پس از پذيرش 446,447,000

باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
پیش فروش اعتباری
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك 2263008190031 پيش فروش اعتباري برليانس H320 گيربكس اتوماتيك تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- تسهيلات 150ميليون ريالي 3چك4ماهه4% و يا3چك6ماهه7% و يا تسهيلات200ميليون ريالي3چك4ماهه9%ويا3چك6ماهه12%ويا6چك4ماهه18%ويا9چك4ماهه20%وياتسهيلات250ميليون ريالي3چك4ماهه14%ويا3چك6ماهه17%ويا6چك4ماهه21%ويا9چك4ماهه23% به انتخاب مشتري- سود مشاركت 18%- سود انصراف : 15% / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه بهمن96 180,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H330 گيربكس معمولي 2263008590034 پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس معمولي تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- تسهيلات 150ميليون ريالي 3چك4ماهه4% و يا3چك6ماهه7% و يا تسهيلات200ميليون ريالي3چك4ماهه9%ويا3چك6ماهه12%ويا6چك4ماهه18%ويا9چك4ماهه20%وياتسهيلات250ميليون ريالي3چك4ماهه14%ويا3چك6ماهه17%ويا6چك4ماهه21%ويا9چك4ماهه23% به انتخاب مشتري- سود مشاركت 18%- سود انصراف : 15% / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه دي96 180,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك 2263008790036 پيش فروش اعتباري برليانس H330 گيربكس اتوماتيك تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- تسهيلات 150ميليون ريالي 3چك4ماهه4% و يا3چك6ماهه7% و يا تسهيلات200ميليون ريالي3چك4ماهه9%ويا3چك6ماهه12%ويا6چك4ماهه18%ويا9چك4ماهه20%وياتسهيلات250ميليون ريالي3چك4ماهه14%ويا3چك6ماهه17%ويا6چك4ماهه21%ويا9چك4ماهه23% به انتخاب مشتري- سود مشاركت 18%- سود انصراف : 15% / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 180,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H230 تيپ معمولي 2264003790042 پيش فروش اعتباري برليانس H230-MT قيمت روز - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت18%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف15%- مبلغ تسهيلات 150ميليون ريال با بازپرداخت 3چك4ماهه 4%و يا 3چك6ماهه با نرخ7% و يا تسهيلات200ميليون ريالي با بازپرداخت3چك4ماهه 9%ويا3چك6ماهه 12%ويا6چك4ماهه 18%ويا9چك4ماهه 20% به انتخاب مشتري - مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 140,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H220 تيپ معمولي 2264003990044 پيش فروش اعتباري برليانس H220-MT قيمت روز - مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد-سود مشاركت18%ساليانه تا زمان تحويل طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف15%- مبلغ تسهيلات 150ميليون ريال با بازپرداخت 3چك4ماهه 4%و يا 3چك6ماهه با نرخ7% و يا تسهيلات200ميليون ريالي با بازپرداخت3چك4ماهه 9%ويا3چك6ماهه 12%ويا6چك4ماهه 18%ويا9چك4ماهه 20% به انتخاب مشتري - مبلغ چك ها در زمان ارسال دعوتنامه اعلام مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 140,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
پيكاپ ريچ دوكابين دو ديفرانسيل 3265001190379 پيش فروش اعتباري پيكاپ ريچ تسهيلات 430 ميليون ريال بر اساس مبلغ پيش پرداخت متفاوت مي باشد - باز پرداخت (3چك 6 ماهه،كارمزد14%)(6چك 4ماهه،كارمزد18%)(9چك 4 ماهه،كارمزد 20%) كليه پذيرشهاي ثبت نامي داراي سود مشاركت 18% تا زمان تحويل خودرو طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف15% ميباشند. مبلغ مابه التفاوت در زمان ارسال دعوتنامه بر اساس قيمت روز محاسبه مي گردد. * زمان ارسال دعوتنامه آذر96 250,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
تيبا SX موتور M15 يورو4 1660007190322 پيش فروش اعتباري تيبا SX يورو4 با موعد تحويل دي 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 10 ميليون تومان با بازپرداخت 3چک 4 ماه 0% - 3چک 5 ماهه 12% - 4چک 6ماهه 16%* داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبالغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد .* زمان ارسال دعوتنامه دي96 60,000,000
تيبا SX موتور M15 يورو4 1660007190323 پيش فروش اعتباري تيبا SX يورو4 با موعد تحويل آذر 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 10 ميليون تومان با بازپرداخت 3چک 4 ماه 0% - 3چک 5 ماهه 12% - 4چک 6ماهه 16%* داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبالغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد .* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 70,000,000
تيبا SX موتور M15 يورو4 1660007190324 پيش فروش اعتباري تيبا SX يورو4 با موعد تحويل بهمن 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 10 ميليون تومان با بازپرداخت 3چک 4 ماه 0% - 3چک 5 ماهه 12% - 4چک 6ماهه 16%* داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبالغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد .* زمان ارسال دعوتنامه بهمن96 60,000,000
تيبا دوگانه سوز SX يورو4 1660007190325 پيش فروش اعتباري تيبا دوگانه سوز SX يورو4 با موعد تحويل دي 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 10 ميليون تومان با بازپرداخت 3چک 4 ماه 0% - 3چک 5 ماهه 12% - 4چک 6ماهه 16%* داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبالغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد .* زمان ارسال دعوتنامه دي96 60,000,000
تيبا دوگانه سوز SX يورو4 1660007190326 پيش فروش اعتباري تيبا دوگانه سوز SX يورو4 با موعد تحويل آذر 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 10 ميليون تومان با بازپرداخت 3چک 4 ماه 0% - 3چک 5 ماهه 12% - 4چک 6ماهه 16%* داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبالغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد .* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 70,000,000
تيبا دوگانه سوز SX يورو4 1660007190327 پيش فروش اعتباري تيبا دوگانه سوز SX يورو4 با موعد تحويل بهمن 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 10 ميليون تومان با بازپرداخت 3چک 4 ماه 0% - 3چک 5 ماهه 12% - 4چک 6ماهه 16%* داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبالغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد .* زمان ارسال دعوتنامه بهمن96 60,000,000
تيبا SX موتور M15 يورو4 1660007290328 پيش فروش اعتباري تيبا SX يورو4 با موعد تحويل بهمن 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 12 ميليون تومان با بازپرداخت 3چک 3 ماه 0% - 3چک 5 ماهه 12% - 4چک 6ماهه 16%* داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبالغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد .* زمان ارسال دعوتنامه بهمن96 60,000,000
تيبا SX موتور M15 يورو4 1660007290329 پيش فروش اعتباري تيبا SX يورو4 با موعد تحويل آذر 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 12 ميليون تومان با بازپرداخت 3چک 3 ماه 0% - 3چک 5 ماهه 12% - 4چک 6ماهه 16%* داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبالغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد .* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 70,000,000
تيبا SX موتور M15 يورو4 1660007290330 پيش فروش اعتباري تيبا SX يورو4 با موعد تحويل دي 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 12 ميليون تومان با بازپرداخت 3چک 3 ماه 0% - 3چک 5 ماهه 12% - 4چک 6ماهه 16%* داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبالغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد .* زمان ارسال دعوتنامه دي96 60,000,000
تيبا دوگانه سوز SX يورو4 1660007290331 پيش فروش اعتباري تيبا دوگانه سوز SX يورو4 با موعد تحويل بهمن 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 12 ميليون تومان با بازپرداخت 3چک 3 ماه 0% - 3چک 5 ماهه 12% - 4چک 6ماهه 16%* داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبالغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد .* زمان ارسال دعوتنامه بهمن96 60,000,000
تيبا دوگانه سوز SX يورو4 1660007290332 پيش فروش اعتباري تيبا دوگانه سوز SX يورو4 با موعد تحويل آذر 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 12 ميليون تومان با بازپرداخت 3چک 3 ماه 0% - 3چک 5 ماهه 12% - 4چک 6ماهه 16%* داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبالغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد .* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 70,000,000
تيبا دوگانه سوز SX يورو4 1660007290333 پيش فروش اعتباري تيبا دوگانه سوز SX يورو4 با موعد تحويل دي 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 12 ميليون تومان با بازپرداخت 3چک 3 ماه 0% - 3چک 5 ماهه 12% - 4چک 6ماهه 16%* داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبالغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد .* زمان ارسال دعوتنامه دي96 60,000,000
تيبا SX موتور M15 يورو4 1660007390335 پيش فروش اعتباري تيبا يورو4 با موعد تحويل بهمن 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 14 ميليون تومان با بازپرداخت 3چک 4 ماه 10% - 3چک 5 ماهه 12% - 4چک 6ماهه 16%* داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري )که مبالغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد .* زمان ارسال دعوتنامه بهمن96 60,000,000
تيبا SX موتور M15 يورو4 1660007390336 پيش فروش اعتباري تيبا SX يورو4 با موعد تحويل آذر 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 14 ميليون تومان با بازپرداخت 3چک 4 ماه 10% - 3چک 5 ماهه 12% - 4چک 6ماهه 16%* داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري )که مبالغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد .* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 70,000,000
تيبا SX موتور M15 يورو4 1660007390337 پيش فروش اعتباري تيبا SX يورو4 با موعد تحويل دي 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 14 ميليون تومان با بازپرداخت 3چک 4 ماه 10% - 3چک 5 ماهه 12% - 4چک 6ماهه 16%* داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري )که مبالغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد .* زمان ارسال دعوتنامه دي96 60,000,000
تيبا دوگانه سوز SX يورو4 1660007390338 پيش فروش اعتباري تيبا دوگانه سوز SX يورو4 با موعد تحويل بهمن 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 14 ميليون تومان با بازپرداخت 3چک 4 ماه 10% - 3چک 5 ماهه 12% - 4چک 6ماهه 16%* داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري )که مبالغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد .* زمان ارسال دعوتنامه بهمن96 60,000,000
تيبا دوگانه سوز SX يورو4 1660007390339 پيش فروش اعتباري تيبا دوگانه سوز SX يورو4 با موعد تحويل آذر 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 14 ميليون تومان با بازپرداخت 3چک 4 ماه 10% - 3چک 5 ماهه 12% - 4چک 6ماهه 16%* داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري )که مبالغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد .* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 70,000,000
تيبا دوگانه سوز SX يورو4 1660007390340 پيش فروش اعتباري تيبا دوگانه سوز SX يورو4 با موعد تحويل دي 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 14 ميليون تومان با بازپرداخت 3چک 4 ماه 10% - 3چک 5 ماهه 12% - 4چک 6ماهه 16%* داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري )که مبالغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد .* زمان ارسال دعوتنامه دي96 60,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
تيبا2 EX با HVAC دستي 1660007490342 پيش فروش اعتباري تيبا 2با موعد تحويل بهمن 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 12 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 3 ماهه نرخ 0درصد و 3 چک 5 ماهه با نرخ 12% و 4چك 6ماهه نرخ 16درصد * داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبلغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه بهمن96 60,000,000
تيبا2 EX با HVAC دستي 1660007490343 پيش فروش اعتباري تيبا 2 با موعد تحويل آذر 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 12 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 3 ماهه نرخ 0درصد و 3 چک 5 ماهه با نرخ 12% و 4چك 6ماهه نرخ 16درصد * داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبلغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 70,000,000
تيبا2 EX با HVAC دستي 1660007490344 پيش فروش اعتباري تيبا2 با موعد تحويل دي 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 12 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 3 ماهه نرخ 0درصد و 3 چک 5 ماهه با نرخ 12% و 4چك 6ماهه نرخ 16درصد * داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبلغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه دي96 60,000,000
تيبا2 EX با HVAC دستي 1660007590345 پيش فروش اعتباري تيبا 2 با موعد تحويل بهمن 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 14 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 4 ماهه نرخ 10درصد و 3 چک 5 ماهه با نرخ 12% و 4چك 6ماهه نرخ 16درصد * داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبلغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه بهمن96 60,000,000
تيبا2 EX با HVAC دستي 1660007590346 پيش فروش اعتباري تيبا 2 با موعد تحويل آذر 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 14 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 4 ماهه نرخ 10درصد و 3 چک 5 ماهه با نرخ 12% و 4چك 6ماهه نرخ 16درصد * داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبلغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 70,000,000
تيبا2 EX با HVAC دستي 1660007590347 پيش فروش اعتباري تيبا 2 با موعد تحويل دي 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 14 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 4 ماهه نرخ 10درصد و 3 چک 5 ماهه با نرخ 12% و 4چك 6ماهه نرخ 16درصد * داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبلغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه دي96 60,000,000
تيبا2 EX با HVAC دستي 1660007690348 پيش فروش اعتباري تيبا 2 با موعد تحويل بهمن 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 16 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 5 ماهه نرخ 18درصد و 4چك 6ماهه نرخ 18درصد * داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبلغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه بهمن96 60,000,000
تيبا2 EX با HVAC دستي 1660007690349 پيش فروش اعتباري تيبا 2 با موعد تحويل آذر 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 16 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 5 ماهه نرخ 18درصد و 4چك 6ماهه نرخ 18درصد * داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبلغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 70,000,000
تيبا2 EX با HVAC دستي 1660007690350 پيش فروش اعتباري تيبا 2 با موعد تحويل دي 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 16 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 5 ماهه نرخ 18درصد و 4چك 6ماهه نرخ 18درصد * داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبلغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه دي96 60,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
ساينا EX 1660007790352 پيش فروش اعتباري ساينا با موعد تحويل بهمن 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 10 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 4 ماهه نرخ 0درصد و 3 چک 5 ماهه با نرخ 12% و 4چك 6ماهه نرخ 16درصد * داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبلغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه بهمن96 60,000,000
ساينا EX 1660007790353 پيش فروش اعتباري ساينا با موعد تحويل آذر96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 10 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 4 ماهه نرخ 0درصد و 3 چک 5 ماهه با نرخ 12% و 4چك 6ماهه نرخ 16درصد * داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبلغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 70,000,000
ساينا EX 1660007790354 پيش فروش اعتباري ساينا با موعد تحويل دي 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 10 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 4 ماهه نرخ 0درصد و 3 چک 5 ماهه با نرخ 12% و 4چك 6ماهه نرخ 16درصد * داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبلغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه دي96 60,000,000
ساينا EX 1660007890355 پيش فروش اعتباري ساينا با موعد تحويل بهمن 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 12 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 3 ماهه نرخ 0درصد و 3 چک 5 ماهه با نرخ 12% و 4چك 6ماهه نرخ 16درصد * داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبلغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه بهمن96 60,000,000
ساينا EX 1660007890356 پيش فروش اعتباري ساينا با موعد تحويل آذر 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 12 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 3 ماهه نرخ 0درصد و 3 چک 5 ماهه با نرخ 12% و 4چك 6ماهه نرخ 16درصد * داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبلغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 70,000,000
ساينا EX 1660007890357 پيش فروش اعتباري ساينا با موعد تحويل دي 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 12 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 3 ماهه نرخ 0درصد و 3 چک 5 ماهه با نرخ 12% و 4چك 6ماهه نرخ 16درصد * داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبلغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه دي96 60,000,000
ساينا EX 1660007990359 پيش فروش اعتباري ساينا با موعد تحويل بهمن 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 14 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 4 ماهه نرخ 10درصد و 3 چک 5 ماهه با نرخ 12% و 4چك 6ماهه نرخ 16درصد * داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبلغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه بهمن96 60,000,000
ساينا EX 1660007990360 پيش فروش اعتباري ساينا با موعد تحويل آذر 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 14 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 4 ماهه نرخ 10درصد و 3 چک 5 ماهه با نرخ 12% و 4چك 6ماهه نرخ 16درصد * داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبلغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 70,000,000
ساينا EX 1660007990361 پيش فروش اعتباري ساينا با موعد تحويل دي 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 14 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 4 ماهه نرخ 10درصد و 3 چک 5 ماهه با نرخ 12% و 4چك 6ماهه نرخ 16درصد * داراي بسته خدمت 3 ستاره پايه ( گارانتي بدنه پايه + سرويس ادواري ) که مبلغ آن به قيمت خودرو اضافه مي گردد.* زمان ارسال دعوتنامه دي96 60,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك 1660008090362 پيش فروش اعتباري آريو اتوماتيك 1600 با موعد تحويل دي 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 15 ، 20 و 25 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 4 ماهه نرخ 0درصد ، 3چك 5ماهه نرخ 5درصد ، 3چك 6ماهه نرخ 8 درصد ، 4چك 6ماهه نرخ 12 درصد * مبلغ تسهيلات : 35 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 4 ماهه نرخ 5درصد ، 3چك 5ماهه نرخ 10درصد ، 3چك 6ماهه نرخ 12 درصد ، 4چك 6ماهه نرخ 15 درصد ** زمان ارسال دعوتنامه دي96 150,000,000
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك 1660008090363 پيش فروش اعتباري آريو اتوماتيك 1600 با موعد تحويل آبان 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 15 ، 20 و 25 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 4 ماهه نرخ 0درصد ، 3چك 5ماهه نرخ 5درصد ، 3چك 6ماهه نرخ 8 درصد ، 4چك 6ماهه نرخ 12 درصد * مبلغ تسهيلات : 35 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 4 ماهه نرخ 5درصد ، 3چك 5ماهه نرخ 10درصد ، 3چك 6ماهه نرخ 12 درصد ، 4چك 6ماهه نرخ 15 درصد ** زمان ارسال دعوتنامه آبان96 150,000,000
آريو ELEGANT 1.6 اتوماتيك 1660008090364 پيش فروش اعتباري آريو 1600 اتوماتيك با موعد تحويل آذر 96 سود مشاركت : 18درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، مبلغ تسهيلات : 15 ، 20 و 25 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 4 ماهه نرخ 0درصد ، 3چك 5ماهه نرخ 5درصد ، 3چك 6ماهه نرخ 8 درصد ، 4چك 6ماهه نرخ 12 درصد * مبلغ تسهيلات : 35 ميليون تومان *بازپرداخت3چك 4 ماهه نرخ 5درصد ، 3چك 5ماهه نرخ 10درصد ، 3چك 6ماهه نرخ 12 درصد ، 4چك 6ماهه نرخ 15 درصد ** زمان ارسال دعوتنامه آذر96 150,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0 ESF 1660008190384 پيش فروش اعتباري سراتو 2000 آپشنال با موعد تحويل آبان 96 سود مشاركت : 18 درصد ، سود انصراف : 15درصد ، تسهيلات : 30 ، 35 و 40 م ، بازپرداخت : 3چك 4 ماهه 0 درصد و 3 چك 6ماهه 12 درصد* زمان ارسال دعوتنامه آبان96 400,000,000
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0 ESF 1660008190385 پيش فروش اعتباري سراتو 2000 آپشنال با موعد تحويل آذر 96 سود مشاركت : 18 درصد ، سود انصراف : 15درصد ، تسهيلات : 30 ، 35 و 40 م ، بازپرداخت : 3چك 4 ماهه 0 درصد و 3 چك 6ماهه 12 درصد* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 400,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
چانگان CS 35 اتوماتيك 1660008290394 پيش فروش چانگان CS35 اتوماتيك با موعد تحويل بهمن 96 سود مشاركت : 18 درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، داراي بسته سه ستاره پايه كه به مبلغ خودرو اضافه مي گردد ، تسهيلات : 20 ، 25 و 30 م ، بازپرداخت : 3چك 4ماهه 21 درصد ، 3چك 5ماهه 21 درصد ، 4 چك 6ماهه 21درصد* زمان ارسال دعوتنامه بهمن96 350,000,000
چانگان CS 35 اتوماتيك 1660008290396 پيش فروش چانگان CS35 اتوماتيك با موعد تحويل دي 96 سود مشاركت : 18 درصد ، سود انصراف : 15 درصد ، داراي بسته سه ستاره پايه كه به مبلغ خودرو اضافه مي گردد ، تسهيلات : 20 ، 25 و 30 م ، بازپرداخت : 3چك 4ماهه 21 درصد ، 3چك 5ماهه 21 درصد ، 4 چك 6ماهه 21درصد* زمان ارسال دعوتنامه دي96 350,000,000

باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
پیش فروش
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك 2163003990017 پيش فروش عادي برليانس H320 گيربكس اتوماتيك همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه بهمن96 170,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H330 گيربكس معمولي 2163004190027 پيش فروش عادي برليانس H330 گيربكس معمولي همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه دي96 170,000,000
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك 2163004390029 پيش فروش عادي برليانس H330 اتوماتيك همراه با بيمه بدنه رايگان - تيپ و آپشن و تريم خودرو در زمان ارسال دعوتنامه مشخص مي گردد- سود مشاركت 18 درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 170,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H230 تيپ معمولي 2164002790038 پيش فروش عادي برليانس H230-MT همراه با بيمه بدنه رايگان - سود مشاركت 18درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 150,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
برليانس H220 تيپ معمولي 2164002990040 پيش فروش عادي برليانس H220-MT همراه با بيمه بدنه رايگان - سود مشاركت 18درصد / سود انصراف : 15درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه آذر96 150,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
پارس تندر يورو 4 (E2) با سيستم مولتي مديا 2161001490159 پيش فروش عادي پارس تندر سود مشاركت : 15درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه دي96 180,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
پيكاپ ريچ دوكابين دو ديفرانسيل 3165000690377 پيش فروش نقدي پيكاپ ريچ ويژه مشتريان آبان و آذر 96 نكات مهم: خودروها داراي دو بار صلح رايگان ميباشند. كليه پذيرشهاي ثبت نامي داراي سود مشاركت 18% تا زمان تحويل خودرو طبق قرارداد ثبت نامي و سود انصراف15% ميباشند. مبلغ مابه التفاوت در زمان ارسال دعوتنامه بر اساس قيمت روز محاسبه مي گردد. * زمان ارسال دعوتنامه آذر96 200,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
تندر 90 با گيربكس پيشرفته JHQ 2161001591351 پيش فروش عادي تك وديعه اي تندر 90 سود مشاركت :15 درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد* زمان ارسال دعوتنامه ارديبهشت97 200,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
ساندرو گيربكس اتوماتيك E2 2162002891361 پيش فروش عادي تك وديعه اي ساندرو گيربكس اتوماتيك سود مشاركت 15درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد./* زمان ارسال دعوتنامه ارديبهشت97 250,000,000
نام خودرو شماره بخشنامه شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب
ساندرو E2 معمولي با گيربكس پيشرفته JHQ 2162002991362 پيش فروش عادي تك وديعه اي ساندرو معمولي سود مشاركت 15درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز/ مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد./* زمان ارسال دعوتنامه ارديبهشت97 200,000,000