سربرگ

فروش اینترنتی محصولات سایپا

منوی اصلی  • انتخاب خودرو
  • انتخاب رنگ
  • شرایط فروش
  • ثبت نام
  • انتخاب نمایندگی
  • تأیید اطلاعات
  • مرحله پایانی
  • خرید بیمه بدنه (اختیاری)فروش فوری

 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا SX موتور M15 يورو4     فروش فوري محصولات سايپا با گارانتي 36 ماهه و تحويل 15 روز پس از پذيرش فروش فوري محصولات سايپا با گارانتي 36 ماهه و تحويل 15 روز پس از پذيرش 237,100,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131 SE موتور M13 يورو4     فروش فوري محصولات سايپا با گارانتي 36 ماهه و تحويل 15 روز پس از پذيرش فروش فوري محصولات سايپا با گارانتي 36 ماهه و تحويل 15 روز پس از پذيرش 197,200,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131SE دوگانه سوز     فروش فوري محصولات سايپا ، تحويل 30 روز پس از تاريخ پذيرش فروش فوري محصولات سايپا ، تحويل 30 روز پس از تاريخ پذيرش 212,200,000  
سايپا 131SE دوگانه سوز     فروش فوري محصولات سايپا، تحويل 15 روز پس از پذيرش ، با بسته گارانتي 36 ماهه فروش فوري محصولات سايپا، تحويل 15 روز پس از پذيرش ، با بسته گارانتي 36 ماهه 212,200,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 151TL يورو4     فروش فوري اينترنتي تحويل 30 روز پس از پذيرش 171,690,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 132 TL پايه گاز سوز     فروش اينترنتي محصولات سايپا ، تحويل 30 روز پس از پذيرش فروش اينترنتي محصولات سايپا ، تحويل 30 روز پس از پذيرش 206,000,000  
سايپا 132 TL پايه گاز سوز     فروش اينترنتي محصولات سايپا ، تحويل 30 روز پس از پذيرش فروش اينترنتي محصولات سايپا ، تحويل 30 روز پس از پذيرش 206,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 132 SE موتور M13 يورو4     فروش فوري اينترنتي ، با گارانتي 36 ماهه و تحويل 15 روز پس از پذيرش فروش فوري اينترنتي ، با گارانتي 36 ماهه و تحويل 15 روز پس از پذيرش 196,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 111 SE موتور M13 يورو4     فروش فوري اينترنتي با گارانتي 36 ماهه و تحويل 15 روز پس از پذيرش فروش فوري اينترنتي با گارانتي 36 ماهه و تحويل 15 روز پس از پذيرش 199,400,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا2 SX     فروش فوري محصولات سايپا ، تحويل 30 روز پس از پذيرش فروش فوري محصولات سايپا ، تحويل 30 روز پس از پذيرش 269,000,000  
تيبا2 SX     فروش فوري محصولات سايپا با گارانتي 36 ماهه و تحويل 15 روزه فروش فوري محصولات سايپا با گارانتي 36 ماهه و تحويل 15 روزه 269,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 141 SE يورو4     فروش فوري محصولات سايپا ، تحويل 30 روز پس از پذيرش فروش فوري محصولات سايپا ، تحويل 30 روز پس از پذيرش 193,200,000  
سايپا 141 SE يورو4     فروش فوري محصولات سايپا با گارانتي 36 ماهه و تحويل 15 روزه فروش فوري محصولات سايپا با گارانتي 36 ماهه و تحويل 15 روزه 193,200,000  باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.

پیش فروش

 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا     پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف* تحویل دي93 90,000,000  
تيبا دوگانه سوز     پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف* تحویل دي93 100,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131     پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف* تحویل دي93 70,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 132     پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف* تحویل دي93 70,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 111     پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف* تحویل دي93 100,000,000  
سايپا 111     پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف* تحویل بهمن93 90,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 132 پايه گاز سوز     پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف* تحویل بهمن93 70,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131 پايه گاز سوز     پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف* تحویل بهمن93 70,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
پارس تندر يورو 4 جديد (E2) مجهز به كيسه هواي راننده     پيش فروش اينترنتي پارس تندر تحويل خرداد94 نكات مهم : 1- ثبت نام داراي امكان دوبار صلح و بدون پرداخت حق صلح ميباشد. 2- قيمت خودرو و مابقي در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت مشخص ميشود. 3- سود مشاركت 23% و سود انصراف 21% ميباشد. * تحویل خرداد94 180,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا 2     پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف پيش فروش نقدي اينترنتي با امكان صلح و سود مشاركت و سود انصراف* تحویل بهمن93 120,000,000