سربرگ

فروش اینترنتی محصولات سایپا

منوی اصلی  • انتخاب خودرو
  • انتخاب رنگ
  • شرایط فروش
  • ثبت نام
  • انتخاب نمایندگی
  • تأیید اطلاعات
  • مرحله پایانی
  • خرید بیمه بدنه (اختیاری)فروش فوری

 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا SX موتور M15 يورو4     فروش فوري تيبا SX / تحويل 30 روز پس از پذيرش 241,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131 SE موتور M13 يورو4     فروش فوري سايپا سايپا 131 SE يورو 4 / تحويل 30 روز پس از پذيرش 200,500,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 131SE دوگانه سوز     فروش فوري تحويل 30 روزه 215,500,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 132 SE موتور M13 يورو4     فروش فوري سايپا 132 SE يورو4 / تحويل 30 روز پس از پذيرش 199,300,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 111 SE موتور M13 يورو4     فروش فوري سايپا 111 SE يورو4 / تحويل 30 روز پس از پذيرش 202,700,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0     فروش فوري كيا سراتو 2000 اتوماتيك / تحويل 30 روز پس از پذيرش 909,400,000  
كيا سراتو گيربكس دستي 1.6     فروش فوري كيا سراتو 1600 / تخويل 30 روز پس از پذيرش 758,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تيبا2 EX با HVAC دستي     فروش فوري تيبا2 EX / تحويل 30 روز پس از پذيرش 273,200,000  باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.

پیش فروش اعتباری

 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل تير95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اجباري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال . بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه . 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل تير95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت نداردو سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل تير95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت نداردو سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل تير95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل تير95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اجباري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال . بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه . 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل تير95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت نداردو سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل تير95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت نداردو سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل تير95 200,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اجباري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال . بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه . 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت نداردو سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت نداردو سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اجباري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال . بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه . 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت نداردو سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت نداردو سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 200,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0     پيش فروش اعتباري سراتو 2000 اتوماتيك / زمان تحويل خرداد 95 / پيش پرداخت : 35 ميليون تومان / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ( بيمه ، عوارض و ... ) ، مبلغ مذكور در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / مبلغ تسهيلات : 30 ميليون تومان / بازپرداخت : 18 ماهه و با نرخ صفر در صد / رنگ اعلامي در پيش فروش به صورت پيش فرض بوده و رنگهاي اعلامي در دعوتنامه قابل انتخاب مي باشد* تحویل خرداد95 350,000,000  
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0     پيش فروش اعتباري سراتو 2000 اتوماتيك / زمان تحويل خرداد 95 / پيش پرداخت : 40 ميليون تومان / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ( بيمه ، عوارض و ... ) ، مبلغ مذكور در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / مبلغ تسهيلات : 35 ميليون تومان / بازپرداخت : 18 ماهه و با نرخ صفر در صد / رنگ اعلامي در پيش فروش به صورت پيش فرض بوده و رنگهاي اعلامي در دعوتنامه قابل انتخاب مي باشد* تحویل خرداد95 400,000,000  
كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0     پيش فروش اعتباري سراتو 2000 اتوماتيك / زمان تحويل خرداد 95 / پيش پرداخت : 45 ميليون تومان / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ( بيمه ، عوارض و ... ) ، مبلغ مذكور در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / مبلغ تسهيلات : 40 ميليون تومان / بازپرداخت : 18 ماهه و با نرخ صفر در صد / رنگ اعلامي در پيش فروش به صورت پيش فرض بوده و رنگهاي اعلامي در دعوتنامه قابل انتخاب مي باشد* تحویل خرداد95 450,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
گروه X100     پيش فروش اعتباري گروه x100 به جز سايپا 111 / زمان تحويل خرداد 95 / پيش پرداخت : 7 ميليون تومان / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ( بيمه ، عوارض و ... ) ، مبلغ مذكور در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / مبلغ تسهيلات : 11 ميليون تومان / بازپرداخت : 24 ماهه و با نرخ 17 در صد و 32 ماهه با نرخ 19 درصد/ رنگ اعلامي در پيش فروش به صورت پيش فرض بوده و رنگهاي اعلامي در دعوتنامه قابل انتخاب مي باشد* تحویل خرداد95 70,000,000  
گروه X100     پيش فروش اعتباري گروه x100 به جز سايپا 111 / زمان تحويل خرداد 95 / پيش پرداخت : 7/5 ميليون تومان / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ( بيمه ، عوارض و ... ) ، مبلغ مذكور در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / مبلغ تسهيلات : 12 ميليون تومان / بازپرداخت : 24 ماهه و با نرخ 17 در صد و 32 ماهه با نرخ 19 درصد/ رنگ اعلامي در پيش فروش به صورت پيش فرض بوده و رنگهاي اعلامي در دعوتنامه قابل انتخاب مي باشد* تحویل خرداد95 75,000,000  
گروه X100     پيش فروش اعتباري گروه x100 به جز سايپا 111 / زمان تحويل خرداد 95 / پيش پرداخت : 6 ميليون تومان / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ( بيمه ، عوارض و ... ) ، مبلغ مذكور در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / مبلغ تسهيلات : 10 ميليون تومان / بازپرداخت : 24 ماهه و با نرخ 17 در صد و 32 ماهه با نرخ 19 درصد/ رنگ اعلامي در پيش فروش به صورت پيش فرض بوده و رنگهاي اعلامي در دعوتنامه قابل انتخاب مي باشد* تحویل خرداد95 60,000,000  
گروه X100     پيش فروش اعتباري گروه x100 به جز سايپا 111 / زمان تحويل خرداد 95 / پيش پرداخت : 6 ميليون تومان / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ( بيمه ، عوارض و ... ) ، مبلغ مذكور در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / مبلغ تسهيلات : 7 ميليون تومان / بازپرداخت : 12 ماهه و با نرخ صفر در صد / رنگ اعلامي در پيش فروش به صورت پيش فرض بوده و رنگهاي اعلامي در دعوتنامه قابل انتخاب مي باشد* تحویل خرداد95 60,000,000  
گروه X100     پيش فروش اعتباري گروه x100 به جز سايپا 111 زمان تحويل خرداد 95 / پيش پرداخت : 7 ميليون تومان / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ( بيمه ، عوارض و ... ) ، مبلغ مذكور در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / مبلغ تسهيلات : 8 ميليون تومان / بازپرداخت : 12 ماهه و با نرخ صفر در صد/ رنگ اعلامي در پيش فروش به صورت پيش فرض بوده و رنگهاي اعلامي در دعوتنامه قابل انتخاب مي باشد* تحویل خرداد95 70,000,000  
گروه X100     پيش فروش اعتباري گروه x100 به جز سايپا 111 / زمان تحويل خرداد 95 / پيش پرداخت : 8 ميليون تومان / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ( بيمه ، عوارض و ... ) ، مبلغ مذكور در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / مبلغ تسهيلات : 9 ميليون تومان / بازپرداخت : 12 ماهه و با نرخ صفر در صد / رنگ اعلامي در پيش فروش به صورت پيش فرض بوده و رنگهاي اعلامي در دعوتنامه قابل انتخاب مي باشد* تحویل خرداد95 80,000,000  
گروه X100     پيش فروش اعتباري گروه x100 به جز سايپا 111 / زمان تحويل خرداد 95 / پيش پرداخت : 6 ميليون تومان / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ( بيمه ، عوارض و ... ) ، مبلغ مذكور در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / مبلغ تسهيلات : 8 ميليون تومان / بازپرداخت : 18 ماهه و با نرخ 13 در صد / رنگ اعلامي در پيش فروش به صورت پيش فرض بوده و رنگهاي اعلامي در دعوتنامه قابل انتخاب مي باشد* تحویل خرداد95 60,000,000  
گروه X100     پيش فروش اعتباري گروه x100 به جز سايپا 111 / زمان تحويل خرداد 95 / پيش پرداخت : 7 ميليون تومان / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ( بيمه ، عوارض و ... ) ، مبلغ مذكور در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / مبلغ تسهيلات : 9 ميليون تومان / بازپرداخت : 18 ماهه و با نرخ 13 در صد / رنگ اعلامي در پيش فروش به صورت پيش فرض بوده و رنگهاي اعلامي در دعوتنامه قابل انتخاب مي باشد* تحویل خرداد95 70,000,000  
گروه X100     پيش فروش اعتباري گروه x100 به جز سايپا 111 / زمان تحويل خرداد 95 / پيش پرداخت : 8 ميليون تومان / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ( بيمه ، عوارض و ... ) ، مبلغ مذكور در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / مبلغ تسهيلات : 10 ميليون تومان / بازپرداخت : 18 ماهه و با نرخ 13 در صد / رنگ اعلامي در پيش فروش به صورت پيش فرض بوده و رنگهاي اعلامي در دعوتنامه قابل انتخاب مي باشد* تحویل خرداد95 80,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
گروه X200     پيش فروش اعتباري گروه x200 / زمان تحويل خرداد 95 / پيش پرداخت : 8 ميليون تومان / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ( بيمه ، عوارض و ... ) ، مبلغ مذكور در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / مبلغ تسهيلات : 9 ميليون تومان / بازپرداخت : 12 ماهه و با نرخ صفر در صد / رنگ اعلامي در پيش فروش به صورت پيش فرض بوده و رنگهاي اعلامي در دعوتنامه قابل انتخاب مي باشد* تحویل خرداد95 80,000,000  
گروه X200     پيش فروش اعتباري گروه x200 / زمان تحويل خرداد 95 / پيش پرداخت : 9 ميليون تومان / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ( بيمه ، عوارض و ... ) ، مبلغ مذكور در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / مبلغ تسهيلات : 10 ميليون تومان / بازپرداخت : 12 ماهه و با نرخ صفر در صد / رنگ اعلامي در پيش فروش به صورت پيش فرض بوده و رنگهاي اعلامي در دعوتنامه قابل انتخاب مي باشد* تحویل خرداد95 90,000,000  
گروه X200     پيش فروش اعتباري گروه x200 / زمان تحويل خرداد 95 / پيش پرداخت : 10 ميليون تومان / قيمت قطعي / در صورت افزايش هزينه هاي دولتي ( بيمه ، عوارض و ... ) ، مبلغ مذكور در دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / مبلغ تسهيلات : 11 ميليون تومان / بازپرداخت : 12 ماهه و با نرخ صفر در صد / رنگ اعلامي در پيش فروش به صورت پيش فرض بوده و رنگهاي اعلامي در دعوتنامه قابل انتخاب مي باشد* تحویل خرداد95 100,000,000  باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.

پیش فروش

 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد     پيش فروش اينترنتي دو وديعه اي تندر90 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو قطعي مي باشد . سود مشاركت و انصراف 25% مي باشد زمان پرداخت وديعه دوم به مبلغ 50000000 ريال تير ماه 95 مي باشد .* تحویل مرداد95 100,000,000  
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد     پيش فروش اينترنتي خودروي تندر90 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2- سور مشاركت و انصراف 25% * تحویل تير95 150,000,000  
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد     پيش فروش اينترنتي خودروي تندر90 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2- سور مشاركت و انصراف 25% * تحویل مرداد95 150,000,000  
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد     پيش فروش اينترنتي خودروي تندر90 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2- سور مشاركت و انصراف 25% * تحویل مرداد95 200,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد.3قيمت قطعي * تحویل تير95 140,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد.3قيمت قطعي * تحویل تير95 140,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد.3قيمت قطعي * تحویل مرداد95 140,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي دو وديعه اي ويژه مشتري توضيحات: سود مشاركت 25 %و سود انصراف23% مي باشد قيمت نهايي خودرو در زمان تحويل مشخص مي شود . زمان پرداخت وديعه دوم به مبلغ 40000000 ريال تير ماه 95 مي باشد .* تحویل مرداد95 100,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد.3قيمت قطعي * تحویل مرداد95 140,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي دو وديعه اي ويژه مشتري توضيحات: سود مشاركت 25 %و سود انصراف23% مي باشد قيمت نهايي خودرو در زمان تحويل مشخص مي شود . زمان پرداخت وديعه دوم به مبلغ 40000000 ريال تير ماه 95 مي باشد .* تحویل مرداد95 100,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     پيش فروش اينترنتي دووديعه اي پارس تندر 1-قيمت قطعي مي باشد و سود مشاركت و انصراف 25 % زمان پرداخت وديعه دوم به مبلغ 50000000 ريال تير ماه 95 مي باشد .* تحویل مرداد95 100,000,000  
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     پيش فروش اينترنتي پارس تندر نكات مهم : 1-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل براساس قيمت روز محاسبه و دريافت مي گردد.2-سود مشاركت و انصراف 25% * تحویل تير95 150,000,000  
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     پيش فروش اينترنتي پارس تندر نكات مهم : 1-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل براساس قيمت روز محاسبه و دريافت مي گردد.2-سود مشاركت و انصراف 25% * تحویل مرداد95 150,000,000  
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     پيش فروش اينترنتي پارس تندر نكات مهم : 1-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل براساس قيمت روز محاسبه و دريافت مي گردد.2-سود مشاركت و انصراف 25% * تحویل مرداد95 200,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
ساندرو گيربكس معمولي E2     پيش فروش اينترنتي تك وديعه اي ساندرو 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. * تحویل مرداد95 200,000,000  
ساندرو گيربكس اتوماتيك E2     پيش فروش اينترنتي تك وديعه اي ساندرو 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. * تحویل تير95 230,000,000