مدل خودرو
شرایط فروش
قیمت ریال
تاریخ تحویل

فروش فوری
نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب

كيا سراتو گيربكس اتوماتيك 2.0    
شرايط فروش فوري زمان تحويل حداكثر 30 روزه با كارت 5 ستاره رايگان
909,660,000

باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.
پیش فروش
نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب

ساندرو استپ وي گيربكس معمولي E2    
پيش فروش نقدي رنو ساندرو استپ وي معمولي ويژه مشتريان / تحويل بهمن 95 سود مشاركت : 15درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز / مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / بدون امكان صلح / هر كد ملي مجاز به ثبت نام يك دستگاه خودرو مي باشد* تحویل بهمن95
230,000,000
ساندرو استپ وي گيربكس معمولي E2    
پيش فروش نقدي رنو ساندرو استپ وي معمولي ويژه مشتريان / تحويل اسفند 95 سود مشاركت : 15درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز / مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / بدون امكان صلح / هر كد ملي مجاز به ثبت نام يك دستگاه خودرو مي باشد* تحویل اسفند95
230,000,000
ساندرو استپ وي گيربكس اتوماتيك E2    
پيش فروش نقدي رنو ساندرو استپ وي اتوماتيك ويژه مشتريان / تحويل بهمن 95 سود مشاركت : 15درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز / مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / بدون امكان صلح / هر كد ملي مجاز به ثبت نام يك دستگاه خودرو مي باشد* تحویل بهمن95
260,000,000
ساندرو استپ وي گيربكس اتوماتيك E2    
پيش فروش نقدي رنو ساندرو استپ وي اتوماتيك ويژه مشتريان / تحويل اسفند 95 سود مشاركت : 15درصد / سود انصراف : 12درصد / قيمت روز / مابقي قيمت در زمان ارسال دعوتنامه محاسبه و از مشتري اخذ مي گردد / بدون امكان صلح / هر كد ملي مجاز به ثبت نام يك دستگاه خودرو مي باشد* تحویل اسفند95
260,000,000