سربرگ

فروش اینترنتی محصولات سایپا

منوی اصلی  • انتخاب خودرو
  • انتخاب رنگ
  • شرایط فروش
  • ثبت نام
  • انتخاب نمایندگی
  • تأیید اطلاعات
  • مرحله پایانی
  • خرید بیمه بدنه (اختیاری)فروش فوری

 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
سايپا 151SE موتورM13 يورو4     فروش فوري سايپا 151 / تحويل 30 روز پس از پذيرش 180,800,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H330 گيربكس معمولي     فروش فوري - 30 روزه اينترنتي h330 معمولي 443,800,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     فروش فوري - 30 روزه h330 اتوماتيك 542,200,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     فروش فوري - 30 روزه پارس تندر 395,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش قیمت پایه (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
نيسان-ديزل-ABS-تاخوگراف- فرمان دوتكه     فروش فوري اينترنتي زمان تحويل 30 روز پس از پذيرش 360,800,000  
نيسان-ديزل-کولردار-ترمزABS-تاخوگراف- فرمان دوتكه     فروش فوري اينترنتي زمان تحويل 30 روز پس از پذيرش 370,000,000  باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.

پیش فروش اعتباری

 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال ، بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 21% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 150,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال ، بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 21% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 150,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال .بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 9% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال.بازپرداخت طي 3 چك 6 ماهه با نرخ تسهيلات 12% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال .بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 9% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال.بازپرداخت طي 3 چك 6 ماهه با نرخ تسهيلات 12% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال.بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 14% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 150,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال .بازپرداخت طي 3 چك 6 ماهه با نرخ تسهيلات 17% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 150,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال .بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 14% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 150,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال .بازپرداخت طي 3 چك 6 ماهه با نرخ تسهيلات 17% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 150,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال ، بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 18% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال ، بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 18% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري برليانس ويژه آزادسازي خرمشهر نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات150000000 ريال ،بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 4% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 250,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري برليانس ويژه آزادسازي خرمشهر نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات150000000 ريال ،بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 4% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 250,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اجباري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال . بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 20% . 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اجباري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال . بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 20% . 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 200,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اجباري را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال . بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 23 % . 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 150,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اجباري را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال . بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 23 % . 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مرداد95 150,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال ، بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 21% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مهر95 150,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال ، بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 21% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مهر95 150,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال .بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 9% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مهر95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال.بازپرداخت طي 3 چك 6 ماهه با نرخ تسهيلات 12% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مهر95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال .بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 9% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مهر95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال بازپرداخت طي 3 چك 6 ماهه با نرخ تسهيلات 12% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مهر95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال.بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 14% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مهر95 150,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال.بازپرداخت طي 3 چك 6 ماهه با نرخ تسهيلات 17% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مهر95 150,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال.بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 14% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مهر95 150,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي اعتباري تك وديعه ي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال.بازپرداخت طي 3 چك 6 ماهه با نرخ تسهيلات 17% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مهر95 150,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال ، بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 18% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مهر95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 18 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال ، بازپرداخت طي 6 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 18% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مهر95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اعتباري برليانس ويژه آزادسازي خرمشهر نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات150000000 ريال ،بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 4% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مهر95 250,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اعتباري برليانس ويژه آزادسازي خرمشهر نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 10% سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اختياري را دارند.4 - تسهيلات150000000 ريال ،بازپرداخت طي 3 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 4% 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مهر95 250,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اجباري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال . بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 20% . 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مهر95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اجباري را دارند.4 - تسهيلات200000000 ريال . بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 20% . 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مهر95 200,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اجباري را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال . بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 23 % . 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مهر95 150,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش برليانس تك وديعه اي نكات مهم :1- قيمت قطعي مي باشد. 2- سود مشاركت 20 و سود انصراف 22% مي باشد.3. ثبت نام ها قابليت يك بار صلح اجباري را دارند.4 - تسهيلات250000000 ريال . بازپرداخت طي 9 چك 4 ماهه با نرخ تسهيلات 23 % . 5-مبلغ چكها و ساير مدارك و مابقي مبلغ در زمان تحويل مشخص مي گردد. * تحویل مهر95 150,000,000  باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل اخذ می گردد.

پیش فروش

 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     پيش فروش اينترنتي دووديعه اي پارس تندر 1-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل براساس قيمت روز محاسبه و دريافت مي گردد..2-ثبت نامها قابليت 3 بار صلح رايگان اختياري رادارند. سود مشاركت و سود انصراف 25% زمان پرداخت وديعه دوم به مبلغ 50000000 ريال ، مرداد ماه 95 مي باشد .* تحویل شهريور95 100,000,000  
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     پيش فروش اينترنتي پارس تندر نكات مهم : 1-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل براساس قيمت روز محاسبه و دريافت مي گردد..2-ثبت نامها قابليت 3 بار صلح رايگان اختياري رادارند.سود مشاركت و سود انصراف 25% * تحویل تير95 150,000,000  
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     پيش فروش اينترنتي پارس تندر نكات مهم : 1-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل براساس قيمت روز محاسبه و دريافت مي گردد..2-ثبت نامها قابليت 3 بار صلح رايگان اختياري رادارند.سود مشاركت و سود انصراف 25% * تحویل مرداد95 150,000,000  
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     پيش فروش اينترنتي پارس تندر نكات مهم : 1-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل براساس قيمت روز محاسبه و دريافت مي گردد..2-ثبت نامها قابليت 3 بار صلح رايگان اختياري رادارند.سود مشاركت و سود انصراف 25% * تحویل مرداد95 200,000,000  
پارس تندر يورو 4 جديد (E2)     پيش فروش اينترنتي پارس تندر نكات مهم : 1-مابقي قيمت خودرو در زمان تحويل براساس قيمت روز محاسبه و دريافت مي گردد..2-ثبت نامها قابليت 3 بار صلح رايگان اختياري رادارند. سود مشاركت و سود انصراف 25% * تحویل تير95 200,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد     پيش فروش اينترنتي دو وديعه اي تندر90 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند.سود مشاركت و سود انصراف 25% زمان پرداخت وديعه دوم به مبلغ 50000000 ريال ، مرداد ماه 95 مي باشد .* تحویل شهريور95 100,000,000  
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد     پيش فروش اينترنتي خودروي تندر90 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند.3- سود مشاركت 25% و سود انصراف 25% * تحویل مرداد95 150,000,000  
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد     پيش فروش اينترنتي خودروي تندر90 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند.3- سود مشاركت 25% و سود انصراف 25% * تحویل مرداد95 200,000,000  
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد     پيش فروش اينترنتي خودروي تندر90 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند.3- سود مشاركت 25% و سود انصراف 25% * تحویل شهريور95 200,000,000  
تندر 90 اي دو لوكس بنزيني يورو4 با گيربکس معمولي با ضبط ام پي تري و کف پاي جديد     پيش فروش اينترنتي خودروي تندر90 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند. 3- سود مشاركت 25% و سود انصراف 25% * تحویل شهريور95 150,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
ساندرو گيربكس معمولي E2     پيش فروش اينترنتي تك وديعه اي ساندرو 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند.سود مشاركت 22% و سود انصراف 20% * تحویل شهريور95 220,000,000  
ساندرو گيربكس معمولي E2     پيش فروش اينترنتي تك وديعه اي ساندرو 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند.سود مشاركت 22% سود انصراف 20% * تحویل شهريور95 170,000,000  
ساندرو گيربكس معمولي E2     پيش فروش اينترنتي تك وديعه اي ساندرو 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند.سود مشاركت 22% و سود انصراف 20% * تحویل مهر95 170,000,000  
ساندرو گيربكس معمولي E2     پيش فروش اينترنتي تك وديعه اي ساندرو 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند.سودمشاركت 22% و سود انصراف 20% * تحویل مهر95 220,000,000  
ساندرو گيربكس اتوماتيك E2     پيش فروش اينترنتي تك وديعه اي ساندرو 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند.سود مشاركت 22% و سود انصراف 20% * تحویل مرداد95 250,000,000  
ساندرو گيربكس اتوماتيك E2     پيش فروش اينترنتي تك وديعه اي ساندرو 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند.سود مشاركت 22% و سود انصراف 20% * تحویل مرداد95 200,000,000  
ساندرو گيربكس اتوماتيك E2     پيش فروش اينترنتي تك وديعه اي ساندرو 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند.سود مشاركت 22% و سود انصراف 20% * تحویل شهريور95 250,000,000  
ساندرو گيربكس اتوماتيك E2     پيش فروش اينترنتي تك وديعه اي ساندرو 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند.سود مشاركت 22% و سود انصراف 20% * تحویل شهريور95 200,000,000  
ساندرو گيربكس معمولي E2     پيش فروش دووديعه اي ساندرو ويژه مشتري 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند.3- سود مشاركت 22درصد4-سود انصراف 20 درصد زمان بازپرداخت وديعه دوم به مبلغ 50000000 ، شهريور 95 مي باشد .* تحویل مهر95 120,000,000  
ساندرو گيربكس اتوماتيك E2     پيش فروش دووديعه اي ساندرو ويژه مشتري 1. مابقي مبلغ و قيمت خودرو در زمان تحويل بر اساس قيمت روز شركت محاسبه مي گردد2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارند.3- سود مشاركت 22درصد4-سود انصراف 20 درصد زمان پرداخت وديعه دوم به مبلغ 50000000 ريال ، مرداد 95 مي باشد .* تحویل شهريور95 150,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد.3قيمت قطعي * تحویل مرداد95 140,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد.3قيمت قطعي * تحویل مرداد95 140,000,000  
برليانس H330 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي دو وديعه اي ويژه مشتري توضيحات:ثبت نام قابليت 3 بار صلح رايگان را دارد. سود مشاركت 25 %و سود انصراف23% مي باشد قيمت قطعي مي باشد . زمان پرداخت وديعه دوم به مبلغ 40000000 ريال ، مرداد ماه 95 مي باشد .* تحویل شهريور95 100,000,000  
برليانس H330 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي دو وديعه اي ويژه مشتري توضيحات:ثبت نام قابليت 3 بار صلح رايگان را دارد. سود مشاركت 25 %و سود انصراف23% مي باشد قيمت قطعي مي باشد . زمان پرداخت وديعه دوم به مبلغ 40000000 ريال ، مرداد ماه 95 مي باشد .* تحویل شهريور95 100,000,000  
 
  نام خودرو شرایط فروش پیش پرداخت (ریال) انتخاب   

اطلاعات فنی  تصاویر  نمای 360 درجه خارجی
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد.3قيمت قطعي * تحویل مهر95 140,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي تك وديعه اي برليانس ويژه مشتري نكات مهم : 1. سود مشاركت 25% و سود انصراف 23% مي باشد.2. ثبت نام ها قابليت سه بارصلح رايگان را دارد.3قيمت قطعي * تحویل مهر95 140,000,000  
برليانس H320 گيربكس معمولي     پيش فروش اينترنتي دو وديعه اي ويژه مشتري توضيحات:ثبت نام قابليت 3 بار صلح رايگان را دارد. سود مشاركت 25 %و سود انصراف23% مي باشد قيمت قطعي مي باشد . زمان پرداخت وديعه دوم به مبلغ 40000000 ريال ، شهريور ماه 95 مي باشد .* تحویل مهر95 100,000,000  
برليانس H320 گيربكس اتوماتيك     پيش فروش اينترنتي دو وديعه اي ويژه مشتري توضيحات:ثبت نام قابليت 3 بار صلح رايگان را دارد. سود مشاركت 25 %و سود انصراف23% مي باشد قيمت قطعي مي باشد . زمان پرداخت وديعه دوم به مبلغ 40000000 ريال ، شهريور ماه 95 مي باشد .* تحویل مهر95 100,000,000